g-mail & g-talk

hhh

hhh

E-mail

ဒီpageကိုအင္တာနက္မကြ်မ္းက်င္တဲ့

သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္တင္ေပးတာပါ။

ကြ်န္ေတာ္လည္းသိပ္မကြ်မ္းလို့ သူမ်ား

blog   ထဲကကူးေပးလိုက္ပါတယ္။

**မွတ္ခ်က္။    ။ကိုဗားမားဆိုတာ ကြန္ၿပဴတာ ပညာရွင္ (လံုး၀)မဟုက္ဘူးေနာ္။

အသစ္ေတြ့တိုင္းတင္ပါတယ္။ အေပၚဆံုးက ေနာက္ဆံုးတင္ထားတာပါ။

………………………………………………………………………………………………..

အီးေမလ္းအား ၾကား၀င္ေဖာက္ဖတ္ႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား
ယေန႔ေခတ္အတြက္ အင္တာနက္ဆုိတာ တစ္ေယာက္ကုိတစ္ေယာက္ ဆက္သြယ္မႈ႕အပုိင္းမွာ
အဓိကက်ေသာ အပုိင္း၊အခန္းက႑ကေနပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တုိးတက္လာတဲ႔ နည္းပညာအေလွ်ာက္
အင္တာနက္ နဲ႔ အီးေမးလ္အသုံးၿပဳသူတုိင္း မိမိတုိ႔အသုံးၿပဳေသာ နည္းပညာ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ
သိထားသင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အီးေမလ္း လိပ္စာေလးတစ္ခုရုိက္ထည့္ၿပီးပုိ႔လုိက္တယ္..
ဒါေပမဲ႔ အဲ႔လုိပုိ႔လုိက္တဲ႔ ေမးလ္ဟာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ သုံးေနေသာ အင္တာနက္ေပၚမွာ
ၿဖတ္သန္းသြားလာေနၾကတယ္။ ဒီလုိေနရာမွာ ၾကားခံ Gateway, Server, Backbone,
Segment ေတြကုိၿဖတ္သြားရတယ္။ ဒီအတြက္ မိမိတုိ႔သုံးေနတဲ႔ ေမးလ္ေတြကုိ ၾကားခံေနရာကေန
၀င္ေရာက္ ေဖာက္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ သိထားသင့္တယ္။

Internet Service Provider (ISP)
ISP ဆုိတာ မိမိတုိ႔သုံးေနတဲ႔ Network Traffic ေတြအားလုံးကုိ အလြယ္တကြယ္ေစာင့္ ဖမ္းႏုိင္တဲ႔ေနရာပါ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သုံးေန network packet ေတြဟာ ISP မွာေတာ့ Feed တစ္ခုထားခဲ႔ရတာပဲ။ ဒီအတြက္ မိမိတုိ႔ရဲ႕
ေမးလ္အားလုံးကုိ ISP ဟာ လုိအပ္ရင္လုိအပ္သလုိ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။

Email Provider
မိမိအသုံးၿပဳေနေသာ ေမးေတြအားလုံးကုိ အသုံးၿပဳေနေသာ ေမးလ္ provider ေတြကေန ၀င္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။

ဥပမာ – Gmail သုံးတယ္ဆုိရင္.. Gmail ရဲ႕ Authorized person ေတြက ၾကည့္လုိ႕ရတယ္။

Corporate Environment
တစ္ခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ေတြက မိမိတုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအတြင္း Data Document ေတြ အမွားအယြင္းနဲ႔

၀န္းထမ္းေတြကုိေစာင့္ၾကည့္ရန္ packet sniffer ေတြကုိ Internal Network တစ္ခုလုံအတြက္ ထားထားၾကတယ္။

Hotel/Conference Center/Internet Café
Hotel/Conference Center ေတြကေန user ေတြရဲ႕ ေမးလ္ေတြကုိ intercept လုပ္လုိ႔ရတယ္။

ေဟာ္တယ္ ေတြနဲ႔ Conference Center ေတြမွာ ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ User ေတြကုိ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း
အသုံးၿပဳရေအာင္ Net ကုိထိန္းခ်ဴပ္ထားတယ္၊ ထုိ႔အတူ Cyber Cafe ေတြလည္းအဲ႔အတုိင္းပဲ…
ဒီေနရာမွာ တစ္ခုရွိတာက ၿမန္မာၿပည္က Cyber Cafe ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၄င္းတုိ႔ရဲ႕ Server /
Gateway Router ေတြကုိ တိတိက်က် လုံၿခဳံမႈ႕မေပးထားရင္ အၿပင္လူက ၄င္း server / Router
ကုိ၀င္ေဖာက္ၿပီး Network တစ္ခုလုံးရဲ႕ Packet ေတြကုိ Sniffing လုပ္ကာ အီးလ္ေမးေဖာက္ႏုိ္င္တယ္။

Housing Provided Connectivity
condominium and apartment complexes အခ်ဳိ႕ေတြမွာ ၄င္းတုိ႔၏ အိမ္ရွင္၊ အိမ္ငွားေတြအတြက္

Built-in High Speed Internet ေတြကုိ ေပးသုံးၾကတယ္။ ဒါက Hotel/Conference Center/
Internet Café ေတြတူပါတယ္။ အကယ္၍ ၄င္း Network မွာ Admin တစ္ေယာက္က ညံ့ဖ်င္းတာပဲၿဖစ္ေစ၊
Admin က ၾကား၀င္ေဖာက္တာပဲၿဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ႏုိင္တယ္။

College Environment
College ေတြမွာသုံးတာက

ုိ cable modems and other broadband technologies ‘shared local loop’ network model လုိ႔ေခၚၿပီးေတာ့
၄င္းေနရာေတြမွာလည္း ၾကား၀င္ေဖာက္လုိ႔ရတယ္။ ဒါကလည္း corporate networks interception နဲ႔တူတယ္/

Local Loop Interception
အကယ္၍ မိမိရဲ႕ အိမ္နား၀န္းက်င္မွာ သုံးေနတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ Network နဲ႔ Mail ကုိ interception လုပ္မယ္ဆုိရင

္ ပုံမွန္အားၿဖင့္မလြယ္ႏုိင္ေပမဲ႔ ၄င္း system ကုိ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ special hardware အနည္းငယ္ေတာ့လုိတယ္။
ဒီလုိေနရာေတြမွာလည္း ၀င္ေရာက္ႏုိင္တယ္။

MAN environment
ယခုအခ်ိန္မွာေတာ့ MAN ေတြကုိ ၿပည္တြင္းအစုိးရအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေတြေလာက္ပဲ က်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔သုံးတာမ်ားတယ္။

ဒီလုိေနရာမွာလည္း မိတ္ေဆြတုိ႔သုံးေနတဲ႔ network ကုိ sniffing လုပ္လုိ႔ရတယ္။

Wireless Network Access Point
Wireless Network ဆုိရင္ မ်ားေသာအား Wi-Fi ကုိပဲေၿပးၿမင္လိမ့္မယ္.. ဟုတ္ပါတယ္. ဒီလုိ Wi-Fi Wireless AP

ေတြကလည္း Interception လုပ္လုိ႔ရတယ္။ ၄င္း Wireless တြင္၊ Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, GPRS, HSDPA
စည္တုိ႔လည္းပါ၀ယ္တယ္။

တကယ္တမ္းေၿပာရမယ္ဆုိရင္ ဒါေတြတင္မကဘူး အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္။ ဒါေတြက အဓိက ေနရာေတြပဲ။

ဒီေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ေမးလ္ေတြကုိ ဘယ္သူမွ မ၀င္ဖတ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ႔ နည္းမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာ

နည္းလမ္းကေတာ့ မိမိပု႔ိလုိက္ေသာ messages ေတြကုိ Encrypt လုပ္ၿပီးပုိ႔ကာ
ၾကား၀င္ေဖာက္ၾကည့္လုိ႔မရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းသာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းၿဖစ္တယ္။

……………………………………………………………………………………………

ဂ်ီေမးလ္လိပ္စာ မက်န္္ခဲ့ေအာင္

အင္္တာနက္သံုးသူေတြ ဂ်ီေတာ့ခ္ သံုးတဲ့အခါ အမ်ားစုက အင္တာနက္ဆိုင္မွာ သံုးတာမ်ားပါတယ္။ ကုိုယ္သံုးမလို႔၊

ဝင္မလို႔ လုပ္တဲ့အခါ ေရွ ႔ကသံုးသြားတဲ့ သူေတြရဲ့ ဂ်ီေမးလ္ လိပ္စာ ေတြ ေပၚေနတာမ်ိဳးေတြ႔ ရတတ္ပါတယ္။

ကိုယ္သံုးၿပီးတဲ့ အခါမွာ ဒီလိုက်န္ခဲ့မွာ စိုးလို႔ ေသခ်ာ sign out လုပ္၊ နာမည္ေနရာမွာ a,b,c,d ေတြရိုက္ထည့္ၿပီး

ထြက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီနည္းကလည္း လံုျခံဳမႈမရွိဘဲ ကုိယ့္ေနာက္လူက ျပန္ရွာရင္ ေတြ ႔ရတယ္လို႔ သိရတယ္။
ကိုယ့္ဂ်ိီေတာ့ခ္ ဝင္ခဲ့ရင္လည္း ကိုယ့္ဂ်ီေမးလ္ လိပ္စာကုိ သူမ်ား မသိေအာင္ ဘယ္လိုဖ်က္မလဲ ဆိုတာ

ေျပာျပေပးခ်င္ပါတယ္။ စက္ထဲမွာ မိမိရဲ့ ဂ်ီေမးလ္ လိပ္စာ မက်န္ခဲ့ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္ ဆိုၿပီး သူက ဒီနည္းလမ္းကုိ ေျပာျပပါတယ္။


ဖ်က္လိုက မိမိ နာမည္ေပၚမွာ Rioght ကလစ္ႏွိပ္၊ delete ကုိ ႏွိပ္ပါ။ Name/Type/Date တို႔ ေအာက္က်န္ခဲ့ပါက

Name ေအာက္ရွိ ab ေပၚမွာ Right ကလစ္ႏွိပ္ၿပီး delete လုပ္လိုက္ပါ၊
သည္လိုနည္းနဲ႔ဆိုရင္ကုိယ့္ရဲ႔ ဂ်ီေမးလ္ လိပ္စာ က်န္ခဲ့စရာ မရွိေတာ့လို႔ းစိတ္ပူစရာ

မလိုေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ့ account ထဲမွာလည္း မလိုအပါပဲလူမ်ားလာတာမ်ိဳးမျဖစ္ေစေတာ့ပါဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

………………………………………………………………………………………………………………………………….

G-Talk တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္္မာ ဘာသာျပန္စနစ္ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္

အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြင္း ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္း တစ္ခုအျဖစ္ သံုးေနသည့္ G-Talk တြင္

အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဘာသာျပန္ စနစ္ အသံုးျပဳ ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိိရသည္။
၎ဘာသာျပန္စနစ္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားလံုးမွ ဘာသာစကား အမ်ားအျပားသို႔

ေျပာင္းလဲႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာမွ ေျပာင္းလဲႏို္င္ေသာ

ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာ၊ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ အီတလီ၊ ဂ်ာမနီ အစရွိေသာ

ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ဘာသာစကား ၁၀မ်ိဳးထက္မနည္း ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“G-Talk စနစ္ဟာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ က႑ကုိ ပိုမို အဆင္ေျပေစ လာပါတယ္။

အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားနဲ႔ အျခား ဘာသာ စကားေတြကို အလြယ္တကူ ေျပာဆို အသံုးျပဳႏိုင္ဖို႔

လ G-Talk မွာ ဘာသာ စကားဆိုင္ရာ feathure အသစ္ေတြကုိ ေပါင္းထည့္ လိုက္တဲ့အခါမွာ

ဘာသာစကားေတြကုိ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳ ႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရရွိုႏိုင္တဲ့

အက်ိဳးအျမတ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာမွာ ရွိတဲ့ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ

ဘာသာစကား သိပ္ႏွံ႔စပ္ေအာင္ မသိရင္ေတာင္ အလြယ္တကူ ေျပာဆိုႏိုင္မွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ ကလည္း လြယ္ကူပါတယ္။ G-Talk ရဲ့ add

ထဲမွာ ဝင္ၿပီး လိပ္စာရိုက္ထည့္လုိက္ရံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ G-Talk ထဲမွာ

ေပၚလာတဲ့ account ထဲဝင္ၿပီး ရိုက္ထည့္လိုက္ ရံုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုရိုက္ထည့္

လိုက္တဲ့အခါမွာ တစ္ဖက္ကျပန္ၿပီး ေျဖၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ” ဟု အင္တာနက္ သံုးစြဲသူ တစ္ဦးမွ

ရွင္းျပပါသည္။

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gmail ကို အားျဖည့္ ေပးမည့္ Tools မ်ား

cup

cup

Gmail ဟာ အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားတဲ့ Webmail တစ္ခုျဖစ္တာကို

အားလံုးသိရွိၿပီးသားပါ။ ပညာရွင္ေတြကလည္း Gmail နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ software ေတြ၊ tools ေတြ၊

Online အသံုးခ် ပရိုဂရမ္ေတြ၊ addons ေတြကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ဖန္တီးၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ Firefox လည္း

ပါဝင္ပါတယ္။ Firefox မွာ browser အတြက္ လိုအပ္တဲ့ tools နဲ႔ addons ေတြအျပင္ Gmail အတြက္ပါ

သီးသန္႔ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ script ေတြရွိေနပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Gmail ကို ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အသံုးျပဳၾကတဲ့ သူေတြအတြက္ Gmail အတြက္ အစြမ္းထက္လွတဲ့

Tools ေတြ၊ Script ေတြ၊ အေသးစား ပရိုဂရမ္ စတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ Gmail Manager

ဒီ Gmail Manager ကေတာ့ Firefox ရဲ႕ addon တစ္ခုျဖစ္ၿပီး account ႏွစ္ခုနဲ႔ ရွိေနတဲ့ စာေတြကို

တစ္ၿပိဳင္တည္းဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုရင္ browser တစ္ခုထဲမွာ account

ႏွစ္ခု ယွဥ္ဖြင့္လို႔မရပါဘူး။ Google Manager နဲ႔ဆိုရင္ Tab ေတြခြဲၿပီး account ဘယ္ႏွစ္ခုပဲရွိရွိ ဖြင့္လို႔ရပါၿပီ။

၂။ Better Gmail

Gmail အတြက္ အေကာင္းဆံုး Script တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Grease Monkey ကို Firefox ရဲ႕ addon အျဖစ္နဲ႔

ေပါင္းထည့္ေပးမယ့္ Tool ပါ။ Grease Monkey ကို သံုးမယ္ဆိုရင္ Gmail အဖြင့္၊ အပိတ္ ပိုျမန္လာသလို

အသြင္အျပင္ေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္လို႔ရပါေသးတယ္။

၃။ Gmail Skinz

ဒီ addon ကေတာ့ Gmail ရဲ႕ Inbox အေရာင္ေျပာင္းတာပါ။ Smiley အရုပ္ေတြထည့္ၿပီး စာပို႔တာ၊

Picasa မွာလုပ္ထားတဲ့ လုပ္ထားတဲ့ ဓါတ္ပံု အယ္လ္ဘမ္ေတြ ထည့္သြင္းတာ၊ ေဘးမွာရွိေနတဲ့

Navigation ကို ေဒါင္လိုက္အေနအထားျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းပစ္တာအျပင္ အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ

ကိုလည္း လုပ္ေပးႏုိင္ပါေသးတယ္။

၄။ Customize Google

ဒီ addon ကေတာ့ နာမည္နဲ႔လိုက္ေအာင္ Gmail တစ္ခုလံုးကို မိမိ စိတ္ႀကိဳက္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေၾကာ္ျငာေတြ တက္မလာေအာင္ တားဆီးတာ၊ Spam Mail Box ကို ေဖ်ာက္ထားတာ၊

http ကေန https ကို အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းေပးတာ စတဲ့ စနစ္ေတြပါဝင္တာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

၅။ Gspace

အြန္လိုင္းကေနတစ္ဆင့္ ဖိုင္ေတြသိမ္းဆည္းေပးဖို႔ လႊင့္တင္ထားတဲ့ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈပါ။

အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အၿမဲတမ္းသံုးရေလ့ရွိတဲ့ ဖိုင္ေတြကို

သြားေလရာသယ္ဖို႔ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ႀကိဳက္တဲ့ေနရာကေန Gspace ကို ဖြင့္ၿပီး ဖိုင္ေတြကို ရယူႏုိင္ပါတယ္။

၆။ Gmail Search

ဒီ addon ကို သြင္းထားမယ္ဆိုရင္ browser ေပၚမွာ Toolbar တစ္ခု ေရာက္လာၿပီး သင့္ကို ကူညီဖို႔

အဆင္သင့္ေစာင့္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ Search Box ကေန သင့္ Gmail Account မွာ ရွာခ်င္ တာေတြကို

Gmail ဖြင့္စရာမလိုဘဲ ရွာေပးပါလိမ့္မယ္။

၇။ Geal Quick Tab

သူကေတာ့ Gmail နဲ႔ Google Calendar တို႔မွာ shortcuts ေတြသံုးၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစဖို႔

ကူညီေပးမယ့္ addon ပါ။

၈။ GTD Inbox

သင္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ Gmail ရဲ႕ Inbox ကို စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ေပးမွာကေတာ့ GTDInbox ပါ။

အရွည္ကေတာ့ Getting Things Done ေပါ့။ စိတ္ႀကိဳက္ဘယ္လို လုပ္ခြင့္ေပးသလဲဆိုရင္ Inbox ထဲမွာ

ဖိုင္ေတြ၊ အသံဖိုင္ေတြ၊ ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အျခား အေၾကာင္းအရာေတြ

ကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေပါင္းထည့္ခြင့္ေပးပါတယ္။ ၎ကို သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ Firefox နဲ႔ဖြင့္မွ ထည့္သြင္းခြင့္

ရပါလိမ့္မယ္။

၉။ Drag Drop Upload

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ attach file လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရဆိုရင္ေတာ့ file attach ကိုႏွိပ္ၿပီးမွ လိုခ်င္တဲ့ဖိုင္ကို

ေရြးရတာပါ။ အခုေတာ့ ဒီသာမန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္မယ့္ နည္းတစ္ခုေပၚလာပါၿပီ။

အဲဒါကေတာ့ DragDrop Upload ကိုသြင္းၿပီးတာနဲ႔ လိုခ်င္တဲ့ဖိုင္ကို Mouse နဲ႔ ဖိဆြဲလာၿပီး

Attach a File ဆိုတဲ့ စာေအာက္ကို ပို႔လိုက္ရံုနဲ႔ Attach လုပ္လို႔ၿပီးသြားပါၿပီ။

၁၀။ FireGPG

Gmail ဟာ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္တဲ့ အသံုးခ် Web Mail တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္လည္း Software

တစ္ခုသံုးၿပီး ဖိုင္ေတြကို decrypt, encrypt လုပ္ဖို႔က်ေတာ့ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Firefox ရဲ႕

FireGPG နဲ႔ဆိုရင္ ခုနကေျပာတဲ့ ျပႆနာေတြဟာ ေျပလည္သြားပါၿပီ။ Gmail နဲ႔ အလြယ္တကူ

အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတဲ့အတြက္ သေဘာက်မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Gmail အတြက္ script

hhhh

hhhh

Enhance Gmail

Gmail box အတြင္းမွာ လက္ရွိရွိေနတဲ့ mail box အျပင္ google calendar ကိုပါ

ေပါင္းထည့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒိ အတြက္ ကိုယ့္ Gmail ထဲကေနတစ္ဆင့္

လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္စရာ ရွိတာေတြကို ေရးျပီး မွတ္သားထားလုိ႕ ရနိုင္ပါမယ္။

ဒါ့အျပင္ အခုခ်ိန္မွာ အသံုးမ၀င္ေတာ့တဲ့ ‘invites’ box ကို ဖယ္ရွားေပးမယ့္ script တစ္ခု

ျဖစ္ပါတယ္။

http://userscripts.org/scripts/show/13727

Gmail account multi-login

ဒီ script ကေလးကို install လုပ္လိုက္တာနဲ႕ ကိုယ့္ရဲ႕ browser ကေနတစ္ဆင့္ ရွိရွိသမွ်

Gmail ေတြကို အလြယ္တကူ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွုနုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ဟိုဘက္ဒီဘက္

ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွုနုိ္င္တဲ့အတြက္ အသံုးဝင္ပါတယ္။ ညာဘက္ေထာင့္ မွာ ေပၚလာတဲ့

box ထဲမွာ ေပါင္းထည့္လုိက္ရံုပါပဲ။ ေအာက္မွာ တစ္ဆင့္ခ်င္းျပ ေပးထားပါတယ္။

http://userscripts.org/scripts/show/1634i

GB Gmail

Facebook သံုးစြဲတဲ့ user ေတြအတြက္ facebook အတြင္းမွာ ေရာက္ရွိလာမယ့္ သတင္းေတြနဲ႕

တျခား အသိေပးမွုေတြကို Gmail box အတြင္းကေန လြယ္လင့္တကူ သိရွိနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.userscript.org/script/show/2419

Attachment Reminder

Gmail အတြင္းကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ စာေတြမွာ တဲြခ်ိတ္ ပါဝင္လာတတ္တဲ့ attachment ေတြဟာ

ယံုၾကည္ရသလား။ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းရဲ႕လား ဆိုတာကို ဘယ္သူမွ မသိနုိင္ပါဘူး။ ဒီ script

ကေလးကေတာ့ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ mail ေတြရဲ႕ attachment ဖိုင္ extension ေတြကို

ေဖာ္ထုတ္ အသိေပးမွာျဖစ္္တဲ့အတြက္ စာမဖတ္ခင္ attachment ကို click မလုပ္မိခင္မွာ

အလြန္အသံုးဝင္တဲ့ အႏၱရာယ္ သတိေပး script တစ္ခုပါ။

http://www.userscripts.org/scripts/show/2419

Gmail insert HTML signature

တခ်ိဳ႕ကိုယ္ဆီကို ေရာက္လာတဲ့ mail ေတြရဲ႕ ေအာက္ေျခလက္မွတ္ေနရာေတြမွာ

ရုပ္ပံုေလးေတြနဲ႕ တဲြခ်ိတ္ ပါဝင္တတ္တာကို ျမင္ဖူးမွာေပါ့။ အဲဒီလုိမ်ိဳး ကိုယ္ဆီကေန

တျခားလူတစ္ေယာက္ဆီကို ပို႕မယ့္ mail မွာလည္း လက္မွတ္နဲ႕အတူ ရုပ္ပံု ကေလးေတြ

ခ်ိတ္ဆက္ေအာင္ လုပ္ထားလို႕ ရရွိနုိင္တဲ့ script တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.userscripts.org/scripts/show/16839

-script ေတြကို install လုပ္ဖို႕အတြက္ userscript account တစ္ခုရယ္၊ greasemonkey add-ons manager ရယ္ လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gmail အတြက္အစြမ္းထက္နည္းလမ္း – ၈၀

Gmail သံုးစြဲေနၾကတဲ့ လူတိုင္းအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ကုိယ့္ရဲ႕ Gmail ကုိ ပုိမို အစြမ္းထက္ေစဖို႕

နည္းလမ္းေတြ ေရးခဲ့ ဘူးပါတယ္။ အခုတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အရင္နည္းလမ္းအေဟာင္းေတြထဲက

အေကာင္းဆုံး လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ေတြကုိေရာ၊ အသစ္ထက္မံထြက္ေပၚလာေနတဲ့ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

လမ္းညႊန္မႈေတြကုိေရာ၊ စြမ္းရည္အျပည့္စံုဆုံးနဲ႕ user ကုိစိတ္ၾကိဳက္ျဖစ္ေအာင္ အကုူညီနိုင္ဆံုး

အၾကံျပဳခ်က္ေတြကုိပါ ေပါင္းစံုျပီး tips,tricks extensions, desktop program ေတြနဲ႕

Mac user ေတြအတြက္ပါ သံုးနုိင္တဲ့နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

Gmail ကုိသံုးစြဲတဲ့ေနရာမွာ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ Firefox browser ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ‘opera’ ဟာ

Gmail ကုိျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ဖြင့္လွစ္ေပးနုိင္ေပမယ့္ ပုိမုိထူးကဲတဲ့ ထပ္ေဆာင္း အရည္အခ်င္းေလးေတြျဖစ္တ

ဲ့ (add-on) ေတြကိုေတာ့ ေပါင္းထဲ့ သံုးစြဲလုိ႕မရပါဘူး။ အဲဒီ အတူ IE 6.0 IE 7.0 ဟာလည္း Gmail ကုိ

standard view ဖြင့္ေပးနုိင္တယ္ ဆုိပင္မဲ့ လုိအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားအျပား ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

Gmail ကုိသံုးစြဲမယ္၊ email ပုိ႕မယ္၊ chat ေျပာမယ္ ဆုိတဲ့ user ေတြဟာ Gmail နဲ႕ပက္သက္တဲ့ တျခာ

း program ေလးေတြကုိ အထုိက္အေလွ်ာက္သိေနသင့္ပါတယ္။ Gmail ကုိ ပိုမုိ တင့္တယ္ျပီး လြယ္ကူ

ေခ်ာေမြ႕ေစေအာင္ ဆက္သြယ္ေပးေနတဲ့ လုိက္ဖက္ညီအတြဲ ပရိုဂရမ္ေတြ တခ်္ိဳ႕တေလရွိေနပါတယ္။

Fire-fox browser ကေတာ့သိျပီး ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မယ္ ။ Grease Monkey (Script Manager) ဟာ

add-ons ေတြကုိ လက္ခံနုိင္ ၊ ျဖဳတ္ပစ္နုိင္တဲ့ ၊ add-oncontrol panel ေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Scripts ေတြကုိ သူ႕ရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္ inbox ကေလး တစ္ခုထဲမွာသိမ္းဆည္းေပးထားျပီး မလုိခ်င္ရင္

အလြယ္တကူ ျဖဳတ္ပစ္နုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ ‘option’ tool တစ္ခုပါဝင္ပါတယ္။

Userscript (java script search engine) ကေတာ့ online ေပၚမွာရွိေနတဲ့ Gmail,hotmail, browser

စတဲ့ ပရိဳဂရမ္မ်ိဳးစံုအတြက္ စုေဆာင္းေပးထားတဲ့ scripting search engine တစ္ခုလုိ႕ဆုိနုိင္ပါတယ္။

Userscript ဟာ sign-up လုပ္ျပီး account ရရွိျပီဆုိမွ သူ႕ရဲ႕ web site မွာရွိရွိသမွ် scripts ေလးေတြက

ို install လုပ္နုိင္မွာပါ။ အဲဒီလုိ register လုပ္တဲ့အခါမွာ အလြန္လြယ္ကူျပီး၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျပီး

အက်ိဳးအျမတ္မယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလည္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကုိယ့္ရဲ႕ Gmail account ကို သံုးစြဲနုိင္ပါတယ္။

ကုိယ္ကုိတုိင္လဲ ကုိယ္ဖန္တီးထားတဲ့ script ေလးေတြကုိ အမ်ားျပည္သူကုိ share လုပ္ေပးနုိင္ပါတယ္။

တစ္ခုေတာ့သတိထားရဖုိ႕ရွိတာက userscript မွာ share ေပးထားတဲ့ script ေလးေတြဟာ programmer

ငယ္ေလးေတြကစလုိ႕ဝ္ရငိ့ programmer ၾကီးေတြရဲ႕ လက္ရာေတြအထိ ပါဝင္ေနတက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

တခ်ိဳ႕ script ေတြဟာ အမွားအယြင္းေတြရွိနိုင္ျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ ရွိခ်င္မွရွိပါလိမ့္မယ္။ Script တုိင္းမွာ

ေတြ႕ရတက္တဲ့ ‘comments’ ေတြကုိ အရင္ဆုံးဖတ္ ရႈရပါမယ္။ stylelish (add.on open source) ကေတာ့

လူငယ္ ကြန္ပ်ဴတာပရိုဂရမ္မာေတြအတြက္ ပိုျပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ သူလည္း extension manager

တစ္ခုျဖစ္တဲ့အျပင္ ပုိျပီး ထူးျခားတာက ပရိုဂရမ္မင္း အေၾကာင္း နကန္းတစ္လံုးေတာင္ နားမလည္တဲ့

လူေတြကုိုယ္တိုင္ Add on အေသးစားေလးေတြ ေရးသားနုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

အဲဒီ အဓိကဇာတ္ေကာင္ေလးမ်ိဳးကုိ အရင္ ရယူထားရပါလိမ့္မယ္။ home user သမားေတြအတြက္ပဲျဖစ္ေစ

cybercafe user ေတြအတြက္ပဲျဖစ္ေစ အဲဒီ ေလးမ်ိဳးစလံုးဟာ အလြယ္တကူ install လုပ္နိုင္ပါတယ္။

1. Firefox (http://www.mozilla.org/)

2. Greasemonkey (http://www.greasespot.net)

3. Userscript (http://www.user-script.org)

4. Stylelish (http://www.userstyle.org/stylish)

Firefox ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာတုိင္းလုိလိုမွာ ရွိျပီးျဖစ္မွာပါ။ userscript ကလည္း Email account တစ္ခု

လုပ္သလုိမ်ိဳး register လုပ္ရတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ မခက္ခဲလွပါဘူး ။ Grease Monkey နဲ႕ stylelish

ကေတာ့ တည္ေဆာက္ပံု အတူတူျဖစ္ျပီး install လုပ္ပံုခ်င္းကလည္း ခပ္ဆင္ဆင္တူျပီး လြယ္ကူပါတယ္။

Grease Monkey


rrr

rrr

၁။ browers bar ‘http://www.grease-monkey.net’ လုိ႕ရိုက္ပါ။

၂။ grease monkey ရဲ႕ မိခင္ home page က်လာပါလိမ့္မယ္။ ညာဘက္အလယ္ေထာင့္မွာ

download greast monkey’ ကုိ click ႏွိပ္ပါ။

၃။ firefox ရဲ႕ add-ons page အတြင္းကုိ ျပန္ေရာက္သြားျပီး page တစ္ခုေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

Install လုပ္မလားလို႕လည္းေမးပါလိမ့္မယ္။

၄။ ‘install’ button ေလးကုိ click နွိပ္ပါ။

၅။ Install လုပ္ခ်ိန္ တစ္မိနစ္သာ ၾကာျမင့္ပါလိမ့္မယ္။

၆။ ျပီးရင္ browers ကုိ restart ျပန္လုပ္ဖုိ႕ command ေပးပါလိမ့္မယ္။

(ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း close button နဲ႕ browser ကုိ ခဏ ပိတ္လုိက္ပါ။)

၇။ ခဏပိတ္လုိက္ျပီးတာနဲ႕ browser ကုိျပန္ဖြင့္ပါ။ ’statusbar’ ရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္မွာ

‘grease monkey’ icon ေသးေသး ကေလး ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ ေမ်ာက္ကေလးျပံဳးေနတဲ့အခ်ိန္ဟာ

‘add -ons’ ေတြအသက္၀င္ေနျပီး (enabled) ၊ ေမ်ာက္ကေလးမဲ့ ေနခဲ့ရင္ေတာ့မေတာ္တစ ခလုပ္မွားနွိပ္မိလုိ

႕ (disabled) အသက္မဲ့ေနတာပါ။ အဲဒီလုိ enabled / disabled လုပ္ဖုိ႕ဟာ သိပ္လြယ္ ပါ တယ္။

ေမ်ာက္ငယ္ေလး icon ေပၚကုိ click နွိပ္လုိပ္ရုံနဲ႕ကုိရပါမယ္။

၈။ Grease Monkey ရဲ႕ Manager control ကုိ menu bar မွာသြားၾကည္႕နိုင္ပါတယ္။

‘option menu’ ကုိ click နွိပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ ေပၚလာတဲ့ box ထဲကေန Add-ons ကိုေရြးပါ။

ျပီးေတာ့ ‘Manage scripts’ ကုိ Click နွိပ္ပါ။

၉။ Grease Monkey ရဲ႕’ Mabnager’ box ကုိေရာက္ရွိပါျပီ။

A. ဘယ္ဘက္ panel မွာေတာ့ add -ons ေတြရဲ႕ ေခါင္းစဥ္၊ အမည္ေတြရွိပါတယ္။

B. ‘Edit’ ကို Click နွိပ္ရင္း system ထဲမွာရွိတဲ့ ‘*.js’ file ေတြရွာေဖြေပးမယ့္ explore box က်လာပါမယ္။

C. included pages ဆုိတာဟာ တကယ္လုိ႕ ကုိယ္ install လုပ္လုိက္တဲ့ add-ons အတြက

္လုပ္ေဆာင္ေပးမယ့္လိိပ္စာကို ျပထား တာ ပါ။

D. unistall ကေတာ့ မလုိတာေတြကုိ select ေပးျပီး အလြယ္တကူဖ်က္ထုတ္နုိင္ပါတယ္။

၁၀။ ေနာက္တစ္ခါေတြမွာ ‘userscripts’ ကေနျဖစ္ေစ၊ တျခားေနရာေတြကျဖစ္ေစ၊ script တစ္ခုက

ုိ install လုပ္လုိက္တဲ့အခါမွာ (အဲဒီ script ေတြဟာ (.js) extentions ေတြနဲ႕ဆု့းပါလိမ့္မယ္။) ဒီ

‘Manage control’ ထဲကုိေရာက္ရွိပါလိမ့္မယ္။

………………………………………………………………………………………………………………………….

G talkေပၚက ခံစားခ်က္ပံုေလးေတြ

Google is again playing hide and seek with gtalk emoticons. Last time, I gave you list for

Google Talk Secret Emoticons but that was some 8 months ago. Since then, there have

been many changes in the system but still few emoticons remains undocumented.

Important Update: More secret emoticon can be found by incrementing the

end number by this URL – http://mail.google.com/mail/e/350

http://mail.google.com/mail/e/350
http://mail.google.com/mail/e/351
http://mail.google.com/mail/e/352
And the list goes on …

Here’s a list of utterly new emoticons/smileys:

Classic
Round
Square
Type this

Cowbell

Cowbell

Cowbell
+/’\

Crab

Crab

Crab
V.v.V

Devil

Devil

Devil
}:-)

Equal sad

Equal sad

Equal sad
=(

Equal slant

Equal slant

Equal slant
=/

Equal tongue

Equal tongue

Equal tongue
=P

Nose sad

Nose sad

Nose sad
😦

Smile

Smile

Smile
🙂

Wince

Wince

Wince
>.<

Nose tongue

Nose tongue

Nose tongue
😛

Pig
Pig

Pig
:(:)

Broken Heart

Broken Heart

Broken Heart
</3

Kiss

Kiss

Kiss
😡

Kiss

Kiss

Kiss
:*

Mustache

Mustache

Mustache
:{

Beneath are emoticons from my previous post. For reference I am again displaying them here.

//
//

Classic
Round
Square
Type this

Heart/Love

Heart/Love

Heart/Love

It’s a monkey!

It’s a monkey!

It’s a monkey!
:(|)

Rock out.

Rock out.

Rock out.
\m/

Shocked

Shocked

Shocked
😮

Grin

Grin

Grin
😀

Frown

Frown

Frown
😦

Angry

Angry

Angry
x-(

Cool

Cool

Cool
B-)

Cry

Cry

Cry
😥

Equal Grin

Equal Grin

Equal Grin
=D

Wink

Wink

Wink
😉

Straight Face

Straight Face

Straight Face
😐

Equal Smile

Equal Smile

Equal Smile
=)

Nose Grin

Nose Grin

Nose Grin
😀

Big nose wink

Big nose wink

Big nose wink
;^)

Nose wink

Nose wink

Nose wink
😉

Nose smile

Nose smile

Nose smile
🙂

Slant

Slant

Slant
:-/

Tongue

Tongue

Tongue
😛

Remember that these secret emoticons works for only following flavors of gtalk:

1) Google talk gadget

2) Gmail integrated chat application

3) Google talk labs edition

You can select either of three Classic, Round or Square shape of the emoticon by
clicking the blue smiley-face button at the right side of the text-entry field and selecting the
appropriate shape. If you move mouse arrow over them, they again re-animate to create lovely effec
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

အခမဲ့ ရႏိုင္တဲ့ Email

rrr

rrr

အခမဲ့ရနုိင္တဲ့ email လိပ္စာမ်ားစာရင္း

http://www.30gigs.com:

Storage ပမာဏ 30GB (1GB = 1024MB) ရနုိင္ပါတယ္။

http://www.aussiemail.com:
ၾသစေၾတးလ် email service တစ္ခုကေန ေက်ာင္းသားသံုး ရည္ရြယ္ျပီး ဖန္တီးေပးထားတာပါ။

http://www.aim.com:

America Online ရဲ႕ service ဟာ အခမဲ့ အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ 5GB ပမာဏေပးထားျပီး

ေနာင္မွာ unlimited အထိတိုးျမွင့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

http://www.bigstring.com:
acount အမ်ိဳးမ်ိဳး ခဲြျခားထားျပီး 2GB ကေန 20 GB အထိ သိုမွီးပမာဏ ဖန္တီးေပးထားပါတယ္။

ထူးျခားတဲ့ စနစ္နဲ႕ နည္းပညာကို အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ထားတဲ့အတြက္ အသံုးျပဳသူဟာစိတ္ခ်မ္းသာမွု

ရေစပါမယ္လုိ႕ ကတိျပဳထားပါတယ္။

http://www.bluebottle.com:
spamေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႕ ျမင့္မားတဲ့ tools ေတြကို သံုးစြဲျပီး ေပးပို႕သူနဲ႕လက္ခံသူနွစ္ေယာက္ၾကား မွာရွိတဲ့

ဆက္ဆံေရးကိုမူတည္ျပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရမွုရွိ၊ မရွိ ဆုိတာကိုေတာင္ ေရႊးခ်ယ္ေပးပါတယ္။

http://www.canada.com:
ကေနဒါတစ္နိုင္ငံလံုးမွာ သတင္းေမႊးေနတဲ့ Email တစ္ခုပါ။

http://www.canoe.ca:
ကေနဒါ service provider တစ္ခုရဲ႕ လိပ္စာပါ။

http://www.care2.com:
အခမဲ့ သံုးစဲြနုိင္တဲ့ service တစ္ခုျဖစ္သလုိ user က ယံုၾကည္စိတ္ခ်မွုရွိျပီး သေဘာက်ခဲ့မယ္ဆုိရင္ ေတာ

့အလွူေငြ ပါ၀င္လွူဒါန္းနုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ ဒါနတရားဟာ ကမာၠတစ္၀န္းလံုးမွာရွိတဲ့ မဖြံ႕ျဖိဳး၊ မတုိးတက္ေသးတဲ့

ေနရာေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္။

http://www.DCEmail.com:
၀ါရွင္တန္ဒီစီရဲ႕အခမဲ့၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခုပါ။

http://www.dbzmail.com:
ကာတြန္းတုိ႕ ပန္းခ်ီတုိ႕နဲ႕ ပက္သက္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္တဲ့ “out-blaze” ရဲ႕ service

တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ကာတြန္းခ်စ္သူေတြ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ျပီး အျမင္ေတြက္ုိ ဖလွယ္ရင္း ေ၀မွ်ခံစားနုိင္ပါတယ္။

http://www.DidaMail.com:
အဂၤလိပ္၊ အာေရဗ် ဒီဇိုင္းနွစ္မ်ိဳးနဲ႕ နွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္နုိင္ျပီး POP3 acount ေတြကို ေပးပိုိနုိင္တယ္ လုိ႕ဆုိပါတယ္။

http://www.emailaccount.com:
domain အခြဲေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာရွိတဲ့ အခမဲ့၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခုပါ။

http://www.fastmail.fm:
သိုေလွာင္မွုပမာဏ နည္းပါးေပမယ့္ စာပို႕ျခင္းနဲ႕ လက္ခံယူျခင္းတုိ႕မွာ အလြန္ျမန္ဆန္ျပီး လူၾကိဳက္မ်ားပါတယ္။

http://www.gawab.com:
ဘာသာစကား ၁၂ မ်ိဳးေက်ာ္နဲ႕ သံုးစဲြလုိ႕ရတဲ့ 1GB Mail ပါ။

http://www.Gratfiti.net:
သိုေလွာင္မွုပမာဏ 100 MB အထိ ေပးထားပါတယ္။

http://www.hotpop.com:
online သိုေလွာင္မွု 100 MB ရရွီေစပါတယ္။

http://www.hushmail.com:
Email ေတြနဲ႕ ဖိုင္ေတြကို လံုျခံဳမွု၀ွက္စာနဲ႕ ပို႕ေဆာင္ေပးပါတယ္။

http://www.icqmail.com:
အခမဲ့ကို 6MB သာ ေပးအပ္ထားေပမယ့္ တျခား IM နဲ႕ အသံုး၀င္တဲ့ features ေတြအမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။

http://www.inbox.com:
5 GB ေပးထားျပီး IMAP ခ်ိတ္ဆက္ ရရွိေစပါတယ္။

http://ww.indiatimes.com:
Calendar တစ္ခုနဲ႕ Mail Alert တစ္ခုပါ၀င္ျပီးအိႏၵိယနုိင္ငံရဲ႕ ဘာသာစကား အပါအ၀င္ language ေပါင္း

၁၂ မ်ိဳးနဲ႕ သံုးစြဲနိင္ပါတယ္။

http://ww.InMail24.com:
POP3/ IMAP ေတြကို လက္ခ့တဲ့အတြက္ 16 MB သာ ေပးအပ္ထားေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ Email ေတြကို outlook

ကေန တစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုိ႕ ရနုိင္ပါတယ္။

http://www.jubli.com:
ဖိုင္ေတြကို upload တင္လုိ႕ ရသလုိ chat နဲ႕ voip ကိုပါ ေပးအပ္ထားတဲ့ Email ၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

http://www.linuxmail.org:
Linux OS ရဲ႕ အဆင္အျပင္နဲ႕ အခမဲ့ service တစ္ခုပါ။

http://www.litepost.com:
Alpha (စမ္းသပ္ဆဲ ကာလ) အဆင့္သာရွိေသးေပမယ့္ online ရဲ႕ e-mail သံုးစြဲသူ ေလာကမွာေတာ့သတင္း

ေမႊးပ်ံ႕လ်က္ရွိပါတယ္။

http://www.lycosMail.com:
3 GB ေပးထားျပီး attachments ကိုေတာ့ limit နကန္႕သတ္ဘူးလုိ႕ ေၾကညာထားပါတယ္။

http://www.hotmail.com:
Microsoft ကုမၸဏီရဲ႕ ၀န္ေဆာင္မွု တစ္ခုပါ။ စတင္ ယူယူခ်င္းမွာ 250 MB ရရွိေပမယ့္ invite letter

ရွာေဖြနိုင္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ 2GB ပမာဏအထိ ရနုိင္ျပီး ေၾကာ္ျငာေတြကိုပါ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္နုိင္ပါလိမ့္မယ္။

http://www.dora.com:
2 GB ေပးထားျပီးနွစ္သက္ဖြယ္ရာအသြင္ အျပင္ရွိပါတယ္။

rrr

rrr

http://www.mailsnare.net:
အခမဲ့အသံုးျပဳသူေတြအတြက္ 40 MB သံုးစြဲခြင့္ ရွိပါတယ္။

http://www.mailzworld.com:

အဆံုးအစမရွိ သိုေလွာင္မွု ပမာဏ ရရွိပါတယ္။

http://www.Merseymail.com:
လီဗာပူးတကၠသိုလ္ရဲ႕ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္ေ၀ထားခဲ့တဲ့ mail တစ္ခုပါ။

http://www.muchomail.com:
25 MB သိုေလွာင္နုိင္ပါတယ္။

http://www.myway.com:
ရွင္းလင္းသပ္ရပ္တဲ့ Email လွလွ ကေလးတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

http://webmail.opera.com:
opera browser ကို သံုးစဲြၾကသူေတြအတြက္ရည္ရြယ္ထားတဲ့ webmail ဟာ 3 MB သိုေလွာင္မွုေပးပါတယ္။

http://www.outhun.com:
“Out-blaze” ရဲ႕ အိမ္ရွင္မေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခုပါ။

http://www.postmaser.co.uk:
ေရွးက်တဲ့ e-mail တစ္ခုပါ။ 1 GB သိုေလွာင္ခြင့္ ေပးထားျပီး provide က UK မွာ ရွိေနပါတယ္။

http://www.prontomail.com:
attachment ကို 2MB အထိ ေပးထားတဲ့ 25MB ပမာဏ အီးေမးလ္တစ္ခုပါ။

http://www.rediff.com:
1 GB ပမာဏ သိုေလွာင္မွုနဲ႕အတူ 10 MB attachment ရရွိေစတဲ့ အိႏၵိယ အေျခစိုက္ ၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခု

ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.runbox.com:
10 GB ပမာဏကို စမ္းသပ္ခြင့္ သံုးလေပးထားပါတယ္၊၊ အခမဲ့သမားေတြအတြက္အမွန္တကယ္

သံုးစြဲနုိင္တာက 1GB/ 10 MB ျဖစ္ပါတယ္။

http://www.sacmail.com:
3.5 MB အထိ file ခ်ိတ္ဆက္လုိ႕ရတဲ့ e-mail တစ္ခုျဖစ္ျပီး 25 MB ပမာဏ ေပးအပ္ထာပါတယ္။

http://www.safe-mail.net:
3 MB သာ storage ေပးထားေပမယ့္ေပးပို႕သူ ေတြအတြက္ကိုေတာ့ လံုျခံဳေရး ျမင့္ျမင့္မားမား

တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။

http://www.ureach.com:
NGO အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မွုတစ္ခုပါ။

http://vfemail.net:
15 MB ရွိျပီး up-grade ကိုေတာ့ ေငြေပး၀ယ္ယူရပါမယ္။

http://www.zilladog.com:

ကေလးေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ဂိမ္းေတြ ေဆာ့ကစားနုိင္ေစဖို႕သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ e-mail

အျပန္အလွန္ ပို႕ေဆာင္ေစဖို႕ ဖန္တီးထားပါတယ္။

http://www.yahoo.com/mail:
ေရွးအက်ဆံုးနဲ႕ မ်ားျပားတဲ့ domain ေပါင္းစံုရွိေနတဲ့ service ပါ။ yahoo ကုမၸဏီရဲ႕အပိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။

rrr

rrr

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

ကိုဗားမား

Advertisements
%d bloggers like this: