ဓာတ္ပံုေလးေတြၿပင္ရေအာင္

marlarwinအပ်င္းေၿပ ကစားရေအာင္ဗ်ာ။

.ဒီအေပၚက ေကာင္မေလးကို ဒီလိုၿပင္လိုက္တယ္။

ကိုယ့္ပံဳကိုယ္ၿပင္ရန္

ပံုအေသးကို CLICKလိုက္ပါ။

kmaye

..

ဒီလူၾကီးကိုေတာ.

ဒီလို လုပ္လိုက္တယ္။

ကိုယ့္ပံုကိုယ္ၿပင္ခ်င္ရင္………

ဒီပံုေလး

ကို Clickပါ။

ေနာက္ဒိထက္လွတဲ့ပံုေလးေတြၿပင္ဖို့ ဒီေနရာကိုသြားၾကရေအာင္။

…………………………………………………………………………………….

ဖုိတိုေရွာ့က  ိုၿမန္မာလို အလြယ္တကူ ေလ့လာခ်င္သူေတြအတြက္

ဒီေနရာေလး က တဆင့္သြါးပါလို့  လမ္းညႊန္လိုက္ပါတယ္။

………………………………………………………………………………………………

ေနာက္ထပ္ အင္တာနက္မွာပဲၿပဳၿပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္က ၀က္ဆိုဒ္ေတြကိုသြါးပါ။

.

1.http://picreflect.com/

2.http://www.picoy.com/

3.http://www.blibs.com/

4.မဂဇင္းကာဗာ-http://www.magmypic.com/

5.http://www.writeonit.org/

6.http://pixer.us/

7.http://www.picture2life.com/?ref=logo

9.http://www.picresize.com/ ဓာတ္ပဳ့ၿပင္

10.http://www.en.picjoke.com

11.http://www.frametoy.com/

12.http://photo505.com/ ေနာက္ဆံုးေတြ့ထားတာေလး အရမ္းေကာင္းတယ္။

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

တဆင့္သြါးၾကည့္ရမယ့္ ,.websiteav;yg//……………..

Home
Free Online Training | Download Trial | Advertise with Us | Links | Add a Link | Feedback | Contact Us | About Us
Photoshop
Learning Tools
Image Effects
Artistic Effects
Photo Retouching
Black & White
Focus Effects
Text Effects
Frames & Borders
Using Filters
Web Buttons
Textures & Patterns
Image Ready
Using with Corel
Articles
Interviews
Designing
Visiting Cards
Web Designing
Corel DRAW
Corel Basics
Learning Tools
Corel Techniques
Basic Effects
Patterns & Symbols
Artistic Effects
Text Effects
Flash
Learning Tools
Special Effects
Masking
Text Effects
Interviews
Downloads
High Resolution Paper Backgrounds
Create Filters with FIlter Forge
Inside Photography
Interviews
Photo Retouching Plugins
FREE Online Training
Learn Adobe Photoshop for FREE
Learn CorelDRAW for FREE
Learn Adobe Flash for FREE
Learn Digital Retouching for FREE
Learn, DIscuss & Exchange Ideas
Site Links
Download Trial
Free Online Training
Bookshelf
Advertise with us
Add a link
Feedback
Home : Photoshop Image Effect : Mixing Photographs
.
//
//
//
//
//
//
Mixing Photographs
Software : Photoshop 7.0
Level : Advance
.
Concept: This is the raw method of mixing two images and its one of the possible techniques where we have used Adobe Photoshop eraser tool. With eraser the main disadvantage is, you can not get the original image back and hence using masking is always advisable with these types of jobs but we are simply following every possibility so that you can learn the tools and be well versed with the photoshop environment.

//
//

1. Open Photoshop 7.0. Open desired image.

photoshop image effects

2. Open another image which you want to mix with previous.

photoshop image tips

3. Drag the second image on the first using Move Tool.

photoshop image tricks

4. Go to Layer Palette

5. Select top image layer. Change the blending mode to Multiply.

photoshop image lessons

6. Using Move Tool, drag the top image to proper place if require.

photoshop image projects

7. Select Eraser Tool, use soft brush and erase unwanted area of the top image.

8. Go to Layer Palette. Select to image layer. Change the opacity to 70%.

photoshop image techniques

//
//

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: