စာၾကည့္တိုက္

ဒီေနရာကတဆင့္တိုက္ရိုက္ဖတ္ႏွိင္ေအာင္လုပ္ေပးထားတာပါ။

*သတင္းစာ။ဂ်ာနယ္မ်ား(၂၃)ေစာင္

http://alinkarmusicjournal.com/alinkar/
http://www.myanmar.mmtimes.com/
http://www.first-11.com/
http://myanmar.com/newspaper/kyaymon/index.html
http://myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/index.html
http://myanmar.com/newspaper/nlm/index.html
http://www.myanmarinternetjournal.com/
http://perfectmagazineonline.com/home.php
http://www.todaygroup.com.mm/Magazine/lifestyle.htm
http://www.todaygroup.com.mm/
http://www.todaygroup.com.mm/Magazine/pcworld.htm
http://www.todaygroup.com.mm/Magazine/ploketoke.htm
http://www.todaygroup.com.mm/Magazine/ceo.htm
http://wikimyanmar.org/wiki/index.php?title=%E1%80%97%E1%80%9F%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%80%E1%80%B9%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%AC
http://www.zaygwet.com/
http://www.people.com.mm/
http://www.snapshot-news.com/
http://www.popularmyanmar.com/
http://www.journalopportunity.com/http://yangonmedia.net/news/default.asp

http://www.shweamyutay.com/site/index.php

ၿပည္တြင္းၿဖစ္၀တၳဳမ်ား

.*၀တၳဳမ်ား(အမ်ဳိးသားစာေရးဆရာမ်ား)*

ကံခြ်န္

၁။- ကံခြ်န္ – အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႔
2<http://www.scribd.com/full/3677121?access_key=key-2jskntjmartl86ygg04w>(06/27)
၂။- ကံခြ်န္ – အပ်ဳိစင္တုိ႔သိဖုိ႕ ၃
<http://www.scribd.com/full/3677124?access_key=key-1skmapy8fc4gry219orp>(06/27)

၃။- ကံခြ်န္ – အင္တာဖီးနဲ႔ဆုိင္ဆုိင္မဆုိင္ဆုိင္

္<http://www.scribd.com/doc/7850650/Kan-Chon-InterPhyee>္
(Nov 11, 2008)
၄။- ကံခြ်န္ – မႏၱေလးကလူေတြအေၾကာင္း

<http://www.scribd.com/doc/7850637/Kan-Chun-mandalay-ka-lu-tawe-a-kyoung>(Nov
11, 2008)
၅။- ကံခြ်န္ -ေပါ့ေပါ့ပါးပါးဟာသဟာသ၀တၱဳတုိမ်ား

<http://www.scribd.com/doc/7723195/Kan-Chon-pot-pot-par-par-hartha-withtu-myar>(Nov
11,2008)
၆။- ကံခြ်န္ – ၾကားဖူးနား၀ဟာသမ်ား

<http://www.scribd.com/doc/7723192/Kan-Chon-Kyar-Phu-Nar-Wa-homors>(Nov
11,2008)
-၇။ ကံခြ်န္ – ဒါကဒီလုိရွိတယ္ ဟုိဟာကဟုိလုိရွိတယ္။

<http://www.scribd.com/doc/7723172/kan-Chon-dar-ka-de-lol-shi-tae-ho-har-ka-ho-lol-shi-tae>(Nov
11,2008)
၈။- ကံခြ်န္ – ဒုိးဒိုးေဒါက္ေဒါက္ဟာသမ်ား
<http://www.scribd.com/doc/7723162/Kan-Chon-Doe-Doe-Dount-Dount>(Nov
11,2008)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
၉.- ေက်ာ္၀င္း –
စိန္ေခၚၾကသူမ်ား(06/28)

<http://www.scribd.com/full/3679643?access_key=key-17m1fcu1vm0avzds6k9g>
၁၀။- ခ်စ္စံ၀င္း –
ေတာ္၀င္စံထားမိန္းမသား

<http://www.scribd.com/full/3517261?access_key=key-2ljdhk55ob09c6lw9csu>

………………………………………………………………………………………………………………………

ခ်စ္ဦးညဳိ
၁၁။- ခ်စ္ဦးညဳိ – အီဂ်စ္နဲ႔အဂၤလန္ ႏိုင္ငံျခားကုိေမာင္သြားထားေလမလား

<http://www.scribd.com/full/4100699?access_key=key-1mv88929x6m8aq5ny4ff>(07/29)
၁၂။- ခ်စ္ဦးညဳိ – ရုကၡစုိးနဲ႔ အျခား ျပိတၱာမ်ား
(<http://www.scribd.com/full/4505874?access_key=key-1ffglts3hgve75beqbdr>08/06)

၁၃။- ခ်စ္ဦးညိဳ – ရာဇကုမာရ
<http://www.scribd.com/full/4503061?access_key=key-1f00ls33qaf6td7lch3r>(08/06)

၁၄။- ခ်စ္ဦးညိဳ-၀ိဇိတာ၀ီ
<http://www.scribd.com/full/4502934?access_key=key-2jhdz1kkuc8262p7z37x>(08/06)

၁၅။- ခ်စ္ဦးညိဳ –
၀ိသာခါႏွင္႔သီတာ

<http://www.scribd.com/full/4502898?access_key=key-hrpfpyd19ri0gxxjc1u>(08/06)
၁၆။- ခ်စ္ဦးညဳိ –
စကၠ႐ုႏွင္႔ဘဒၵါ

<http://www.scribd.com/full/4502836?access_key=key-14rye65p7j4egzqtsk1r>(08/06)
၁၇။- ခ်စ္ဦးညဳိ –
ရွင္ေစာပု

<http://www.scribd.com/full/4502823?access_key=key-1o2jabzbdky7bibxm8mh>(08/06)
၁၈။- ခ်စ္ဦးညိဳ –
မေလးမဏိစႏၵာ

<http://www.scribd.com/full/4502814?access_key=key-wed6hixfvo5qta1e6h>(08/06)
၁၉။- ခ်စ္ဦးညိဳ -လကၤာဒီပခ်စ္သူ

<http://www.scribd.com/full/4502781?access_key=key-i9ywcey2w805izskxh6>(08/06)
၂၀။- ခ်စ္ဦးညိဳ – ေလာကဓံႏွင္႔ လမ္းေလ်ွာက္အတူထြက္ျခင္း
<http://www.scribd.com/full/4502769?access_key=key-lb6tcgze9jbw2b4z06n>(08/06)

၂၁။- ခ်စ္ဦးညဳိ –
ေနမင္းလမင္းသိန္းရာေထာင္

<http://www.scribd.com/full/4502757?access_key=key-ooqp2vddnkrhlyu0yuq>(08/06)
-၂၂။ ခ်စ္ဦးညိဳ –
ခ်စ္ေသာပါဒဧကရ<http://www.scribd.com/full/4502750?access_key=key-1tulze4og5tntul6zxcj>ီ
(08/06)
-၂၃။ ခ်စ္ဦးညိဳ –
ခ်စ္သူမင္းနႏၵာ<http://www.scribd.com/full/4502745?access_key=key-zikhyzdcz7f8h9t1pq5>(08/06)

-၂၄။ ခ်စ္ဦးညိဳ-ေဒ၀စၦရာႏွင္႔ေတြ့ဆံုျခင္း<http://www.scribd.com/full/4502738?access_key=key-1y4zabuqwwdomxjg8f45>(08/06)

၂၅။- ခ်စ္ဦးညဳိ – ယာဇ
<http://www.scribd.com/full/4502717?access_key=key-1idqnfpdrgbxweogusma>(08/06)

၂၆။- ခ်စ္ဦးညဳိ –
စာမရီသုိ႕႔ထူးထူးျခားျခား<http://www.scribd.com/full/4502710?access_key=key-12r7hnd4u2ab889sv7wt>(08/06)

၂၇။- ခ်စ္ဦးညိဳ -မဏိစႏၵာဥဒါန္း<http://www.scribd.com/full/4502694?access_key=key-2o6ge0ahc9t08mb3w8np>(08/06)

၂၈။- ခ်စ္ဦးညိဳ -မဟာေသနာပတိ<http://www.scribd.com/full/4502541?access_key=key-r86byt00v3o2w6nv9i6>.(08/06)

-၂၉။ ခ်စ္ဦးညိဳ – အစီရ၀တီ ကု႑လေကသာ<http://www.scribd.com/full/4502536?access_key=key-1429cpw6too6yilf5z3>(08/06)

– ၃၀။ခ်စ္ဦးညဳိ – သမိုင္းမတြင္ေပမယ့္ သမိုင္း၀င္ေနမယ့္စကားမ်ား

<http://www.scribd.com/full/4502530?access_key=key-1yc6ooe1xo2hjtlw50zp>(08/06)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
၃၁။- ေဆာင္း၀င္းလတ္ –
ဆူးေလးဆူးတယ္ခုူးမယ္<http://www.scribd.com/full/3679651?access_key=key-tvpth4deph2p9yikdti>(06/28)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– ျပည့္ပုိင္မူးအိမ္ –
၃၂။က်ဴးပစ္ဒ္၏ရင္ဖြင့္ျမွား<http://www.scribd.com/full/3541316?access_key=key-1u0ugrjaty8uxkxv3ple>

၃၃။- ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ –
ကုန္ၾကမ္း<http://www.scribd.com/doc/6965912/Pye-Pain-Mhu-Eain-kone-kyan->(0ct10, 2008)

-၃၄။ ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ – ပန္းႏုေရာက္ျပကြက္ထဲက ကၾကဳိးလွတဲ့သတုိ႔သမီး
<http://www.scribd.com/doc/6965906/Pye-Pain-Mhu-Eain-pann-nu-young-pya-kwit-htay-ka-ka->(oct
16, 2008)
-၃၅။ ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ –
သတၱမေျမာက္နတ္သမီး<http://www.scribd.com/doc/6903979/Pye-Pain-Mhu-Eain-the-7th-angle>(oct 16, 2008 )

၃၆။- ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ –
ျခံခုန္တဲ့ၾကယ္<http://www.scribd.com/doc/6903505/Chan-Khon-Te-Kyal>(oct 16, 2008 )

၃၇။- ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ –
အခ်စ္နဲ႔နကၡတ္<http://www.scribd.com/doc/6903384/Pye-Pain-Mhu-Eain-A-Chit-Net-Khat>(
oct 16, 2008 )
၃၈။- ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ –
ေႏြရင္ခြင္အတြက္ႏွင္းစက္အနမ္း

<http://www.scribd.com/doc/6903240/Pye-Pain-Mhu-Eain-summer-yin-kwin-a-tweit-snow-kiss->(
oct 16, 2008 )
၃၉။- ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ – ခ်စ္သူကုိတုိင္သြန္းခတ္ခဲ့ေသာသစ္သီးမ်ား

<http://www.scribd.com/doc/6903146/Pye-Pain-Mhu-Eain-Chit-thu-koe-tine-thon-khat-khe-taw-fruits->(
oct 16, 2008 )
-၄၀။ ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ – မုိးရထားေပၚကလက္ျပတဲ့ေကာင္မေလး<http://www.scribd.com/doc/6903047/Pye-Pain-Mhu-Eain-moe-train-paw-ka-lat-pya-tae-kg-ma-lay>(
oct 16, 2008 )

-၄၁။ ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ -မုိးေကာင္းကင္လွည့္စားတဲ့ၾကယ္

<http://www.scribd.com/doc/6902887/Pye-Pain-Mhu-Eain-sky-koe-lae-sar-tae-star>(
oct 16, 2008 )
၄၂။- ျပည့္ပုိင္မွဴးအိမ္ – အခ်စ္ကုိၾကက္ေျခမခတ္ေၾကး
<http://www.scribd.com/doc/6902709/Pye-Pain-Mhu-Eain-a-chit-koe-X-ma-khat-kayy->(oct 16, 2008 )

……………………………………………………………………………………………………………..

– မဟာေဆြ

၄၃။- အက်ၤီပါး (Nov 28,
2008)<http://www.scribd.com/doc/8339547/Mahar-Swe-Ei-Gyi-Par>
၄၄။- မဟာေဆြ – သူပုန္ၾကီး ( Nov 28,
2008)<http://www.scribd.com/doc/8339524/Mahar-Swe-thu-pone-gyi>
-၄၅။ မဟာေဆြ – စာေရးၾကီး (Nov 28,
2009)<http://www.scribd.com/doc/8339495/Mahar-Swe-sayaygyi>

……………………………………………………………………………………………………….
– မင္းခုိက္စုိးစန္
၄၆။-ဖုိးသူေတာ္ေျပာေသာပုံျပင္<http://www.scribd.com/full/3540933?access_key=key-i6noyw4nyr0lxmnbcvr>

-၄၇။ မင္းခုိက္စုိးစန္ – ေခ်ာင္းၾကည္တတ္သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ည

<http://www.scribd.com/full/3677592?access_key=key-2k13il0hw28a4di63s35>(06/27)

၄၈။- မင္းခုိက္စုိးစံ – စုိမွာစုိးလုိ႔မုိးမိတယ္

<http://www.scribd.com/full/4844637?access_key=key-18d77u1e0tbe0474ggir>(08/19)

၄၉။- မင္းခုိက္စုိးစံ – ေခတ္တစ္ခု၏အစအဓိပါယ္တစ္ခု၏အဆုံး

<http://www.scribd.com/full/4844631?access_key=key-28i56flfv9ev7vk6tzxk>(08/19)
၅၀။- မင္းခုိက္စုိးစံ –
သုည<http://www.scribd.com/full/4844623?access_key=key-1wddzpzxdengbjsbs5wv>(08/19)

၅၁။- မင္းခုိက္စုိးစံ – ဂ်စ္ပစီတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္ကြဲပက္လက္လမ္းဆ

<http://www.scribd.com/full/4844620?access_key=key-12n40n8wosui3gbhu17y>ုံ
(08/19)
၅၂။- မင္းခုိက္စုိးစံ – ေကာ္ဖီည
<http://www.scribd.com/full/4844593?access_key=key-15im9iyi9zr1frldmfrd>(08/19)

၅၃။- မင္းခုိက္စုိးစန္ – ကေလးအေတြး
<http://www.scribd.com/full/4844332?access_key=key-1rtlyxoctyjjze3nq53o>(08/19)

…………………………………………………………………………………………………………………

– မင္းလူ –

-၅၄။သခၤါရမ်ား

<http://www.scribd.com/full/2183659?access_key=key-40ergbsi16a1i16tjfs>

၅၅။- မင္းလူ – ေခါင္းေလာင္းထုိးေသာ၀တၳဳတုိမ်ား

<http://www.scribd.com/full/3631897?access_key=key-23of66vtltwwgprayshq>(06/26)
၅၆။- မင္းလူ – အခ်စ္လုိ႔အဓိပါယ္သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေစရ
<http://www.scribd.com/full/3632003?access_key=key-qtkeio8vld3wqqzplma>(06/26)

၅၇။- မင္းလူ – ငုိအားနဲ႔ရယ္အား

<http://www.scribd.com/full/3667619?access_key=key-1rstonkvb1k2ycfr6ylu>(06/27)
-၅၈။ မင္းလူ – ေျခစစ္ပြဲမ်ား -၀တၳဳတုိ္

<http://www.scribd.com/full/3667615?access_key=key-27m6j0qqp5vqzwx6xy1h>(06/27)
-၅၉။ မင္းလူ – အဖြားၾကီးသုံးေယာက္နဲ႔စကားေျပာျခင္း (၀တၳဳတုိ)
<http://www.scribd.com/full/3667445?access_key=key-sd3qk6g4g0sterucg9v>(
06/26)
-၆၀။ မင္းလူ – ေဒ၀တာျမိဳ႕ေတာ္-၀တၳဳတုိ

<http://www.scribd.com/full/3667540?access_key=key-9nax1gxgczexa8lccbv>ုိ
(06/27)

၆၁။- မင္းလူ-စိန္အလြမ္း<http://www.scribd.com/full/3667645?access_key=key-1fanuj3a0eolaabh06rk>(06/27)

၆၂။- မင္းလူ – အီးေကာ္လံ-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3667542?access_key=key-gt0k23yrg99mjagt40g>(06/27)

-၆၃။ မင္းလူ – ေလထန္ဖုန္း-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3667578?access_key=key-11fkjynzev6miqvto0ku>(06/27)

၆၄။မင္းလူ – ေျခစစ္ပြဲမ်ား – ၀တၳဳတုိ္
<http://www.scribd.com/full/3667615?access_key=key-27m6j0qqp5vqzwx6xy1h>(06/27)

-၆၅။ မင္းလူ – ညာဏ္စမ္းပုစာၧ-၀တၳဳတ<http://www.scribd.com/full/3667587?access_key=key-11k0nzxcvnot7vgpqci6>ုိ(06/27)

၆၆။- မင္းလူ – ဖူးစာရွင္ကုိေရြးေတာ့မည္-၀တၳဳတုိ
<http://www.scribd.com/full/3667592?access_key=key-i9zra45yrxtxhtgmq8u>(06/27)

၆၇။- မင္းလူ-ျပတုိက္ထဲက ျပဇာတ္
<http://www.scribd.com/full/3667585?access_key=key-15rbozwphhss5bffxhy5>(06/27)

၆၈။- မင္းလူ – ငါးေလးတစ္ေကာင္ဖမ္းမိတယ္ –
၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3667550?access_key=key-2fajsd44xilgtxepsu2n>(06/27)

-၆၉။ မင္းလူ – ခ်စ္ျမွားရွင္အစ ခ်စ္ျမွားရွင္အဆုံး (Nov 28,
2008)<http://www.scribd.com/doc/8339538/Min-Lu-Chit-myar-shin-a-sa-chit-myar-shin-a-sone>
-………………………………………………………………………………………………………………..

မင္းသိခ္-

၇၀။ျမနန္းႏြယ္

<http://www.scribd.com/full/3986524?access_key=key-jrjn7lnkstk15wjw3yc>္
(07/20)
၇၁။- မင္းသိခ္-မုိးနဲ႔ေျမ
<http://www.scribd.com/full/3986517?access_key=key-29ejpqc9ix43xpryp1r5>(07/20)

၇၂။- မင္းသိခၤ – မ”တတ္ပါ့”

<http://www.scribd.com/full/3986511?access_key=key-19xq5e40ezp1yhykaov1>(07/20)

၇၃။- မင္းသိခ္-မေနာမရျမသက္လည္<http://www.scribd.com/full/3986507?access_key=key-21v3k1m512myajcgsbpk>(07/20)

၇၄။မင္းသိခ္-မေနာမရကုိပီတာ
<http://www.scribd.com/full/3986504?access_key=key-wqfnb6nzapblyc42sq6>(07/20)

၇၅။- မင္းသိခၤ –
ျမဳိင္ေဟ၀န

<http://www.scribd.com/full/4066088?access_key=key-73s04duy2alj4tjif0>္(07/24)

၇၆။- မင္းသိခၤ – ပုဏၰားဘကြန္း
အပုိင္း၁<http://www.scribd.com/full/4065608?access_key=key-1ovfmm112cfriaubes7e>
အပုိင္း၂
<http://www.scribd.com/full/4065601?access_key=key-1z80bhiylok018w6rpfm>(07/24)

၇၇။- မင္းသိခၤ – တစ္ပြဲစားဦးေႏွာ အပါအ၀င္ အျခား၀တၳဳတုိမ်ား
<http://www.scribd.com/full/4065589?access_key=key-suajvcqipynq0ty34zb>(07/24)

၇၈။- မင္းသိခၤ – မုိးနဲ႔အတူ
<http://www.scribd.com/full/4065532?access_key=key-1439k7byaf04e1sqh1q1>(07/24)

၇၉။- မင္းသိခၤ – ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္နဲ႔ျမဳိင္မဟာမျမေလး

<http://www.scribd.com/full/4065418?access_key=key-u9i70ua8tuq59dyec3f>(07/24)

၈၀။- မင္းသိခၤ -ေပတလူ<http://www.scribd.com/full/4065411?access_key=key-1ki20alc8sh59wi0iyg7>(
07/24)

၈၁။- မင္းသိခၤ – ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေမာင္ဘခ်စ္

အပုိင္း ၁<http://www.scribd.com/full/4065238?access_key=key-2knp5nkav8ak9vttn0m8>

အပုိင္း၂ <http://www.scribd.com/full/4065365?access_key=key-hbsxmvi0nm32iv1jl9d>(07/24)

-၈၂။ မင္းသိခၤ – မေအာင္ရင္
<http://www.scribd.com/full/4065128?access_key=key-1t681ruof9gu1ikngaqb>(
07/24)
-၈၃။ မင္းသိခၤ – ဆားပုလင္းႏွင္းေမာင္နဲ႔ပ်ားဆြဲေသာမုတ္ဆိတ္

<http://www.scribd.com/doc/4065956/Min-Thein-Kha-sar-pa-linn-hnin-mg-and-pyar-swe-thaw-mote-sate>(07/24)
-၈၄။ မင္းသိခ္-ဘမ်ဳိးဘုိးတူဘယ္သန္ဘမွန္

<http://www.scribd.com/doc/3986501/Min-Thein-Kha-bamyoboetubaytinbamhann>္
(07/20) (pdf)
၈၅။- မင္းသိခ္ -မမင္းျဖဴမွန္မွန္ေျပာ

<http://www.scribd.com/doc/8339338/Main-Thein-Kha-Ma-Min-Phyu-Hman-Hman-Pyaw>(Nov
28, 2008)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ျမသန္းတင့္ –

၈၆။လာျခင္းေကာင္းေသာအရွင္သခင္ (ဘာသာျပန္)

<http://www.scribd.com/full/4152140?access_key=key-164d5050xu3c705j2w2o>(07/29)

၈၇။- ျမသန္းတင့္၊သက္ေအာင္ – သမိုင္းစကားပန္းစကားႏွင့္အျခားရသစာတမ္းမ်ား

<http://www.scribd.com/full/4152129?access_key=key-2akpc23wqid78a3temwv>(07/29)
၈၈။- ဲျမသန္းတင့္ – လက္ဖက္ရည္ဆုိင္
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/4152118?access_key=key-fvfs2zp1py1lobgn98n>(07/29)

၈၉။- ျမသန္းတင့္ –
ဂ်ဴပီတာဖုိက္<http://www.scribd.com/full/4152111?access_key=key-2hvvhxtmh4zfvxc684qo>(07/08)

၉၀။- ျမသန္းတင့္ –
ေမာ္ဒန္ကဗ်ာႏွင့္ပတ္သက္၍<http://www.scribd.com/full/4152108?access_key=key-2nlztmxr02kz6rt9a9mx>(07/29)

၉၁။- ျမသန္းတင့္ – ၾကာညဳိနံသင္းေသာေရ၀တီမ
<http://www.scribd.com/full/4152079?access_key=key-u5bbx3urvkpwfwklzpb>(07/29)

၉၂။- ျမသန္းတင့္ – ဓားေတာင္ကုိေက်ာ္၍မီးပင္လယ္ကုိျဖတ္မည္

<http://www.scribd.com/full/4152066?access_key=key-2e9n5e4v7ek4jq31jqtl>(07/29)

၉၃။- ျမသန္းတင့္ ေမွာင္မုိက္မွာငုိ (ဘာသာျပန္)
<http://www.scribd.com/full/4151999?access_key=key-11n0uxa56pxhdxxkx1rl>(07/29)

၉၄။- ျမသန္းတင့္ – တိမ္းေရွာင္သူ
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/4151970?access_key=key-wbkg1krg43bh62hn1ko>(07/29)

၉၅။- ျမသန္းတင့္ – ၏ကရီဖြားေစာ
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/4151956?access_key=key-22p1y2e3nyos04sgk1bq>(07/29)

၉၆။- ျမသန္းတင့္ -ေမွာ္ရုံေတာ္မွာ
ေမာလွျပီ(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/4151933?access_key=key-d72uxa2omf9xxrtkvcu>(07/29)

၉၇။- ျမသန္းတင့္ – စာေရးျခင္းအတတ္ပညာ (ဘာသာျပန္)
<http://www.scribd.com/full/4151907?access_key=key-2ln5lndxpn31zwi932rg>(07/08)

၉၈။- ဲျမသန္းသင့္ – လမင္းကုိထရံေပါက္မွေခ်ာင္း ၾကည့္ျခင္း
<http://www.scribd.com/full/4100616?access_key=key-22v0wt043m19h282r93s>(07/29)

၉၉။- ဲျမသန္းတသင့္ – ၾသဂုတ္တေစၧ ႏွင့္အျခား၀တၳဳတုိမ်ား

<http://www.scribd.com/full/4100609?access_key=key-15lyu5dr75qci137urwt>(07/29)

၁၀၀။- ျမသန္းတင့္ – ေရပြက္ပမာ ..
<http://www.scribd.com/full/4100606?access_key=key-g15u8laqumf8l7a1mvt>(07/29)

…………………………………………………………………………………………………………………

၁၀၁။- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္ – ညီမေလးရယ္စုိးရိမ္မိတယ္။

<http://www.scribd.com/full/3679655?access_key=key-16gfi39a339kroo5h6ff>(06/28)

၁၀၂။- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ – ေမာင္ဘ၀ ညအလားကြယ္
<http://www.scribd.com/full/3679654?access_key=key-4c6v8hkpp1k3aihlq9n>(06/27)

၁၀၃။- တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ -ဝသန္ေလခ်ိန္မွန္ကူး

<http://www.scribd.com/full/3932352?access_key=key-rtez6mwojxxhphcvmk5>

၁၀၄။- တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္- ရွားေလာ့ေဒ၀ီႏွင့္ ဘာသာျပန္ကဗ်ာမ်ား

<http://www.scribd.com/full/3932348?access_key=key-1gax8m9im41wgb39i0c8>(
07/15)
၁၀၅။- တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ – ပညာရဲ႕သေဘာ

<http://www.scribd.com/full/3932345?access_key=key-2ltc53dctwx4yrfhox4w>(07/16)
၁၀၆။- တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ -တန္ခူးေလႏွင့္ေလ်ာေတာ့သည္

<http://www.scribd.com/full/3931743?access_key=key-ycasiw5n4mokyy1v8xy>(07/16)

၁၀၇- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္ – မုိးေတြရြာမွျဖစ္လွ်င္ကြယ္
<http://www.scribd.com/doc/8339358/Takatho-Phone-Naing-Moe-Tway-Ywar-Hma->(Nov
28, 2008)

၁၀၈။တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္ – ႏွင္းေငြ႔တစ္ေထာင့္မုိးတစ္ေမွာင့္

<http://www.scribd.com/doc/8339356/Phone-Naing-Hnin-Ngwe-Tahtout-Moe-Ta-Hmout>(Nov
28, 2009)
၁၀၉။- တကၠသုိလ္ဘုန္းႏိုင္ -လြမ္း

<http://www.scribd.com/doc/8339332/Takatol-Phone-Naing-Lwan>(Nov
28, 2008)

…………………………………………………………………………………………………….
– တာရာမင္းေ၀ –
၁၁၀။ပန္းေခတ္ကလမင္း<http://www.scribd.com/full/3516348?access_key=key-5z0wgqjhrh2j39nkyb5>
– တာရာမင္းေ၀-ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ဧဒင္ကေျခသည္

<http://www.scribd.com/full/3880532?access_key=key-1qphc7iq2bkpin9duqf3>

၁၁၁။- တာရာမင္းေ၀ အေရွျမိဳ႕ရုိးကမုိးေရစက္မ်ား

<http://www.scribd.com/full/3880362?access_key=key-27d5f6sgsz2nc8zufowg>

၁၁၂။- တာရာမင္းေ၀-ေရြွဖိနပ္မွာအစ မ္းေရာင္ၾကက္ေျခခတ္နဲ႔ေကာင္မေလး

<http://www.scribd.com/full/3880354?access_key=key-17tngkcsjpghyasiz85k>
၁၁၃။- တာရာမင္းေ၀ –
ျပဳိင္ျမင္းတုိ႔ရဲ႕႔ခြာသံ<http://www.scribd.com/full/3880329?access_key=key-ld7kve28nbws90svzke>
၁၁၄။- တာရာမင္းေ၀-ကုိယ့္လက္နဲ႔ဖမ္းမိတဲ့နဂါးေငြ႔တန္း

<http://www.scribd.com/full/3880319?access_key=key-yhjfjqgrggcc99v20ag>

၁၁၅။- တာရာမင္းေ၀-ေကာင္းကင္အေၾကြေကာက္တဲ့လက္

<http://www.scribd.com/full/3880307?access_key=key-i2yvfb5yziosiderdfe>.

၁၁၆။- တာရာမင္းေ၀-ေမွာ္ဆရာရဲ႕ေက်ာင္းစာအုပ္

<http://www.scribd.com/full/3880299?access_key=key-ia2pfb0cd5349rtvefc>

၁၁၇။- တာ၇ာမင္းေ၀ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ၾကယ္ျမင္လျမင္ေလာကဓံ

<http://www.scribd.com/full/3880278?access_key=key-fnvltz6rva9x5tb1j1m>

၁၁၈။တာရာမင္းေ၀ သင္ႏွင့္နံနက္ခင္းကုိသာ၀င္ခြင့္ျပဳမည

<http://www.scribd.com/full/3880268?access_key=key-2eyyf0hc9268wsucu011>
၁၁၉။- တာရာမင္းေ၀ ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေၾကးသြန္းယဥ္ေက်းမွဳ

<http://www.scribd.com/full/3880236?access_key=key-frqcypdngtqmxfboz52>

၁၂၀။- တာရာမင္းေ၀ကုိးမရွိတဲ့န၀င္း

<http://www.scribd.com/full/3880228?access_key=key-1pb5p670h8xrbd0kgvpf>

၁၂၁။- တာရာမင္းေ၀ – လေရာင္ကုိပန္၍ ညယံ၌လည္းေမြးေမြးျဖဴႏုိင္ၾကပါေစ

<http://www.scribd.com/full/6487787?access_key=key-2lup4xcl4fusm8cagcvv>(oct
11, 2008)

၁၂၂။တာရာမင္းေ၀ – ကုိယ္ေရးကုိယ္တာပုရပိုက္

<http://www.scribd.com/full/6487780?access_key=key-1fcpk89yoh8r1v90p744>္
(oct 11, 2008)
၁၂၃။- တာရာမင္းေ၀ –
ရွဴး<http://www.scribd.com/full/6487779?access_key=key-2m1fzy2z5gygfq4kgfxl>(oct
11, 2008)
၁၂၄။- တာရာမင္းေ၀ – သူအုိးပုတ္ေလးကြ်န္ေတာ္ျပန္ေပးပါ

<http://www.scribd.com/full/6487777?access_key=key-1bfe14t06jdc4vqoa173>(oct
11, 2008)
-၁၂၅။ တာရာမင္းေ၀ -ပင္လယ္အတုထဲကကြ်န္း
<http://www.scribd.com/full/6487775?access_key=key-11h992mpmazgq8uxjeh4>(oct
11, 2008)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
– ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
၁၂၆။ရုပ္ထုက်ိန္စာ<http://www.scribd.com/full/5396178?access_key=key-r7zh4x4dqylaij2zqi3>(09/03)
-၁၂၇။ ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ေရြွစင္နတ္ဘုရား
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/5389864?access_key=key-nbdj5q105al0bpp9g4y>(09/03)\
၁၂၈။- ဒဂုန္ေရွြမွ်ား
-ေရာဘ့္ဘင္ဆင္ကရူဆုိး<http://www.scribd.com/full/5388939?access_key=key-fzahisbxurml8myxoqr>(09/03)
-၁၂၉။ ဒဂုန္ေရွြမွ်ား
-သုံးေဖာ္ညီေနာင<http://www.scribd.com/full/5388918?access_key=key-1hasvrpst50p663ls74w>္
(09/03)
-၁၃၀။ ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ေစာရသက္ျပင္း<http://www.scribd.com/full/5388879?access_key=key-1kdt0ash0vjls1g6if55>(09/03)
-၁၃၁။ ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ငယ္ကခ်စ္အႏွစ္တရာ<http://www.scribd.com/full/5388857?access_key=key-16ylm7bs3ehg5d8hl2p5>(09/03)
-၁၃၂။ ဒဂုန္ေရွြမွ်ား -လုူသစ္ပင္ႏွင့္
ျဖစ္ရပ္ဆန္းၾကယ္၀တၳဳမ်ား<http://www.scribd.com/full/5388820?access_key=key-2lhr2w4twu309kg7d60u>(09/03)
-၁၃၃။ ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ကြ်န္းမင္းသား<http://www.scribd.com/full/5388300?access_key=key-nchx35grh3f8ro3eyzs>(09/03)
၁၃၄။- ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ကမာၻကုိကုိင္လွဳပ္သ<http://www.scribd.com/full/5388287?access_key=key-lkvq5ui0yn1ku0bs3fe>ူ
(09/03)
– ၁၃၅။ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ကဗလာနီေအာက္၀ယ္<http://www.scribd.com/full/5388265?access_key=key-fy13gu66wqaetjcbvf5>(09/03)
– ၁၃၆။ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ေထာင္မင္းသား
ဦးဘုိးေထာ္<http://www.scribd.com/full/5388251?access_key=key-143peqwwgohkdouoy2wa>(09/03)
၁၃၇။- ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
အီဂ်စ္ဘုရင္မာယာရွင<http://www.scribd.com/full/5388207?access_key=key-1wppjstn8wfmllmhmtll>္
(09/03)
၁၃၈။- ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ခ်စ္ေသြးဧကရ<http://www.scribd.com/full/5388187?access_key=key-ob52li5w2uesnkquol8>ီ(09/03)

၁၃၉။- ဒဂုန္ေရွြမွ်ား – ဘ၀မုန္တုိင္း
<http://www.scribd.com/full/5388143?access_key=key-mke15o23m6h38t7lbxs>(09/03)

၁၄၀။- ဒဂုန္ေရွြမွ်ား –
ေမ၀ါ၏ကလဲံ့စား<http://www.scribd.com/full/5388106?access_key=key-2hlwphx13jzwu02mursx>(09/03)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
၁၄၁။- နႏၵ – ေလးရူးသုန္သုန္
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/4100637?access_key=key-19ko678684n1y60t11tw>(07/29)

……………………………………………………………………………………………………………………..
– နီကုိရဲ –

၁၄၂။- ဇြတ္<http://www.scribd.com/full/3540939?access_key=key-25pqbbn0ag2txlrl5l2i>
– နီကုိရဲ – ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေစ်းသည္အလြဲမ်ား

<http://www.scribd.com/full/3516774?access_key=key-joa37mql7tm10lltrwn>
၁၄၅။- နီကုိရဲ – ပန္းပြင့္ကုိဖယ္ၾကည့္မွျမင ္ရမဲ့လမင္း
<http://www.scribd.com/full/3677334?access_key=key-9fkieygw4g7jmkjk5uf>(06/27)

၁၄၆။- နီကုိရဲ – ကြ်န္ေတာ္နဲ႔ေစ်းသည္အလြဲမ်
ား<http://www.scribd.com/full/3677598?access_key=key-2hn2gzcxje3pf2jm577s>(06/27)

၁၄၇။- နီကုိရဲ – ႏွလုံးသားထဲၾကြက္၀င္ေနသည္။
<http://www.scribd.com/full/3820353?access_key=key-421mjt2mrz34dth6221>(07/08)

၁၄၈။- နီကုိရဲ – လွည့္စား<http://www.scribd.com/full/3820330?access_key=key-29wk7zgutyq90ezo2095>(07/08)

၁၄၉။- နီကုိရဲ – အုိေလး
<http://www.scribd.com/full/6487785?access_key=key-2gp00rsu5ofec3ybfd66>-
(oct 11, 2008)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
၁၅၀။- နတ္ႏြယ္ – ကမာၻစာေပ တေစ့တေစာင္း
<http://www.scribd.com/full/5175447?access_key=key-wiqn3a3exgbccg9z13j>(08/28)

၁၅၁။- နတ္ႏြယ္ – ရတနာလွဳိဏ္ဂူ
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/5175433?access_key=key-vhlee62r87wvubq6n7o>(08/28)
၁၅၂။- နတ္ႏြယ္ – မုိဗစ္ဗီးယား၏ အတုိင္းအတာနဲ႔
အျခား၀တၳဳတုိမ်ား<http://www.scribd.com/full/5175410?access_key=key-6cl22tknzbk7j1co0v1>(08/28)
၁၅၃။- နတ္ႏြယ္ – ေရေအာက္တေစၧ
(ဘာသာျပန္)<http://www.scribd.com/full/5175396?access_key=key-289v5q296gjnds0tbvza>
၁၅၄။- နတ္ႏြယ္ – အလည္လာတဲ့မိန္းကေလးရယ္<http://www.scribd.com/full/5175385?access_key=key-i1gnvn7071e6104q7ib>(08/28)
– နတ္ႏြယ္ – မင္းမွာသစၥာလူမွာကတိ (ဘာသာျပန္)
<http://www.scribd.com/full/5175373?access_key=key-29gydjdw5qpqwzr0ieon>(08/28)

– နတ္ႏြယ္ – ဒက္ဇယ္လာ
<http://www.scribd.com/full/5175363?access_key=key-20k8vpebph63r6jh9lx2>(08/28)

……………………………………………………………………………………………………………………………

– ႏြမ္ဂ်ာသုိင္း – တစ္မ်ဳိးညာႏြဲ႕ ေသြမဖယ္ ပိုးပါနဲ႔ေမရယ္ (Nov 28,
2008)<http://www.scribd.com/doc/8339520/Nwam-Jar-Thein-1myo-nyar-nae->
– ႏြမ္ဂ်ာသုိင္း – ေႏြေလကညင္း (Nov 28,
2008)<http://http//www.scribd.com/doc/8339502/Nwam-Jar-Thein-nwe-lay-ka-nyinn>

……………………………………………………………………………………………
– ေရႊဥေဒါင္း –
ေဆာ္လမြန္သုိက္<http://www.scribd.com/doc/8300057/Shwe-Oo-Doung-Solomon-Mine>(Nov
25, 2008)
– ေရႊဥေဒါင္း – သူရဲေကာင္းသုံးေယာက္
အပုိင္း၁<http://www.scribd.com/doc/8228472/Shwe-Oo-Doung-3-Musketeers-Part-1>
အပုိင္း၂<http://www.scribd.com/doc/8228486/Shwe-Oo-Doung-3-Musketeers-Part-2>
အပုိင္း၃<http://www.scribd.com/doc/8299644/Shwe-Oo-Doung-3-Musketeers-Part-3>(Nov
25, 2008)
– ေရႊဥေဒါင္း – ဆင္စြယ္မင္းသမီး
အပို္င္း၁<http://www.scribd.com/doc/8228456/Shwe-Oo-Doung-Sin-Swel-Min-Ta-Me-2>
အပိုင္း၂<http://www.scribd.com/doc/8228456/Shwe-Oo-Doung-Sin-Swel-Min-Ta-Me-2>(Nov
25, 2008)
– ေရႊဥေဒါင္း – ဗတ္စကာဗ်ီလ္ေခြးၾကီး
အပိုင္း၁<http://www.scribd.com/doc/8228362/Shwe-Oo-Doung-The-Hound-of-the-Baskervilles-1>
အပုိင္း၂<http://www.scribd.com/doc/8228405/Shwe-Oo-Doung-The-Hound-of-the-Baskervilles-2>(Nov
25, 2008)
– ေရႊဥေဒါင္း –
ရတနာပုံ<http://www.scribd.com/doc/8228316/Shwe-Oo-Doung-yadanarbon>(Nov
25,2008)
– ေရႊဥေဒါင္း – အေတြးအျမင္ႏွင့္ ရွဴေထာင့္
<http://www.scribd.com/doc/8228101/Shwe-Ou-Doung-Thought-and-Vision>(Nov
25, 2008)
– ေရႊဥေဒါင္း – တသက္တာမွတ္တမ္းနဲ႔
အေတြးအေခၚမ်ား<http://www.scribd.com/doc/8227996/Shwe-Oo-Daung-Biography>(Nov
25, 2008)
– ေရွြဥေဒါင္း –
ျမသက္ေမာ္<http://www.scribd.com/doc/8227945/Shwe-o-Down-Myat-Thet-Maw>(Nov
25, 2008)

…………………………………………………………………………………………………………………….
– လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ –
ပန္းမ်ားကုိေမြးေစသူ

<http://www.scribd.com/full/3798633?access_key=key-plbrbniervq2izav1u7>ူ
(07/04)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
– ၀တၳဳတုိမ်ား -ဆရာစုံ

<http://www.scribd.com/full/3632015?access_key=key-1gv4c1fz76ddkkenlr3y>(06/26)

…………………………………………………………………………………………………………..
– ေ၀မူဴးသြင္ –
၀တ္မွဳန္ကူးတဲ့ၾကယ္<http://www.scribd.com/doc/6457473/Way-Mhu-Twin-wet-mhone-kuu-tae-star>(
oct 09, 2008 )
– ေ၀မူဴးသြင္ –
စိတ္ေကာက္နတ္သမီး<http://www.scribd.com/doc/6457469/Wai-Mhuu-Twin-sait-kyout-nat-tamee>(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ – က်ဴးပစ္ဒ္ကုိတုိင္မသိတဲ့ ျမွားတစ္စင္းအေၾကာင္း
<http://www.scribd.com/doc/6457465/Wai-Mhuu-Twin-Cupid-ko-tine-ma-ti-arrwo-1-choung-a-kyoung->(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ –
သံေယာဇဥ္ဖတ္စာ<http://www.scribd.com/doc/6457462/Wai-Mhuu-Twin-than-yaw-zin-phat-sar->(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ –
လူေပ်ာက္ေၾကာ္ုျငာ<http://www.scribd.com/doc/6457458/Wai-Mhu-Thwin-Lu-pyout-advertisement->(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ – တစ္ခါတစ္ရံမ်ား
<http://www.scribd.com/doc/6457454/Wai-Hmu-Thwin-Ta-Kha-Ta-Yan-Myar>(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ – ခ်စ္သူေျပာတဲ့တနဂၤေႏြပုံျပ
င<http://www.scribd.com/doc/6457444/Wai-Mhu-Twin-Sunday-Story-Told-by-Lover>္
(oct 09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ –
စကၠဳဴပန္းေတြရဲ႕႔သီခ်င္း<http://www.scribd.com/doc/6457434/Wai-Mhuu-Twin-the-song-of-paper-flowers>(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ –
အသဲကြဲလူရြင္ေတာ္<http://www.scribd.com/doc/6457424/Wai-Mhuu-Twin-A-the-Kyawl-Lu-Shwin-Taw>(oct
09,2008)
– ေ၀မူဴးသြင္ –
အဆင့္ျမင့္ခ်ည္တုိင<http://www.scribd.com/doc/6457366/Wai-Mhuu-Twin-A-Sint-Myint-ChiTai>္
(oct 09,2008)

…………………………………………………………………………………………………………………
– သုခ –

-ဒီေဆာင္းေဟမာန္
<http://www.scribd.com/doc/8338248/U-Thu-Kha-Di-Saung-Hay-Man>(Nov
28,2008)
– သုခ – ဂုဏ္ရည္မတူလုိ႔လား (13 January,
2009)<http://www.scribd.com/full/9940253?access_key=key-awtyqf3vvenyuybdulo>

………………………………………………………………………………..
– သိပၸံေမာင္၀ –
-အဟိတ္…၀တၳဳဇာတ္လမ္းမ်ား<http://www.scribd.com/full/3679656?access_key=key-8pf0idibae7hxj1lgs1>(06/28)
– သိပြံေမာင္၀ – စစ္အတြင္းေနစဥ္မွတ္တမ္း
<http://www.scribd.com/doc/8339531/Theik-Pan-Maung-Wa-Dialy-Diary-during-war->

…………………………………………………………………………..

– အၾကည္ေတာ္ –
စြယ္စုံလက္ေဆာင္<http://www.scribd.com/full/3515987?access_key=key-29x17b49kic20qd0z2ou>

– အၾကည္ေတာ္ –
လွအုိးကြဲ<http://www.scribd.com/full/3516004?access_key=key-hv3f29qdcx27d6cxcxs>

– အၾကည္ေတာ္ –
သံသရာရထား<http://www.scribd.com/full/3516007?access_key=key-1iz4exwuy8bs52botc7x>

– အၾကည္ေတာ္ -ေယာၡမနဲ႔တစ္ေထာင့္တစ္ည

<http://www.scribd.com/full/3675537?access_key=key-1j71z5iejlknrly9ieb2>(06/27)

– အၾကည္ေတာ္-ကြ်န္ေတာ္ခ်စ္သူေျပာျပတဲ့သူခ်စ္သူအေၾကာင္း

<http://www.scribd.com/full/3675540?access_key=key-1jives2j1xbv4qn8ey0p>(06/27)

– အၾကည္ေတာ္ -ေဆြတစ္ရာေမာင္တစ္က်ိပ္

<http://www.scribd.com/full/3677119?access_key=key-16dzy576szp7zy6ek4xm>္
(06/27)
– အၾကည္ေတာ္ -သဲလွည္း

<http://www.scribd.com/full/3677523?access_key=key-26zgvxkjnsoy67g8bsh6>(06/27)

– အၾကည္ေတာ္ – အိမ္ အပုိင္း(၁)
<http://www.scribd.com/full/3677551?access_key=key-6z1p1l92ujzqe2u144y>(
06/27)
– အၾကည္ေတာ္ – အိမ္အပုိင္း(၂)

<http://www.scribd.com/full/3677587?access_key=key-hwbda3pdauyqxlg57lm>-(06/27)
– အၾကည္ေတာ္ – အုိင္အုိဒင္းကုိကုိၾကီးႏွင ့္
…<http://www.scribd.com/full/3820302?access_key=key-177lqkp3uongplspjv6g>(07/04)
– အၾကည္ေတာ္ -ရီတန္းေအာဖ့္ဘီလုူး

<http://www.scribd.com/full/3820297?access_key=key-1sucpnliiwcrffk6ouar>(07/05)
– အၾကည္ေတာ္ – ကြ်န္ေတာ္ေထာင္းေသာေပါင္မ်ား

<http://www.scribd.com/full/5525309?access_key=key-2jfh82palleemikae9ob>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ –
ပုိးေကာင္မ်ား<http://www.scribd.com/full/5525298?access_key=key-1jjekr6q9f0css057fgb>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -မုိးတိ္္မ္ပုံျပင္

<http://www.scribd.com/full/5525288?access_key=key-4s1lgtobjbb82x2n2jo>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -အိမ္မက္အပုိဒ္ခြဲ ၉
<http://www.scribd.com/full/5525277?access_key=key-30tmapxcthktm1qsyt8>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -ေတာသားၾကီး

<http://www.scribd.com/full/5525262?access_key=key-2fyngl3pzduulh8iy73l>(09/07)
– အၾကည္ေတာ္ – တခါက ..ငယ္ငယ္ေလးေတ

<http://www.scribd.com/full/5525234?access_key=key-2jftzpyrpha6fiwk4apc>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ – ကေ၀ပ်ဳိနိဒါန္း
<http://www.scribd.com/full/5525222?access_key=key-bweqewd6fi4bx7gbhwi>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ – ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမုိးထားတဲ့အိမ္

<http://www.scribd.com/full/5525215?access_key=key-lr2kmlja8iwuv16vxa0>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ – ျပတ္ထြက္သြားေသာေက်ာရုိးဆစ္ေလးမ်ား

<http://www.scribd.com/full/5525210?access_key=key-lr185idny8dbedc1302>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -နတ္ေနကုိင္း

<http://www.scribd.com/full/5525201?access_key=key-ca9vqs8tjs647hzhic8>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -ေရြွမုိးသည္း

<http://www.scribd.com/full/5525199?access_key=key-kcd2oxhifbbakij2fya>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -ခင္မွဳန္မဂၤလာေဆာင္

<http://www.scribd.com/full/5525197?access_key=key-1lpzko9ljayya19i2o75>(09/07)

– အၾကည္ေတာ္ -ဟဒယတက္က်မ္း

<http://www.scribd.com/full/5525196?access_key=key-1zzr44pshc0k3qgaa69l>(09/07)
– အၾကည္ေတာ္ – ေဇာ္က .ကေနသည္

<http://www.scribd.com/full/5525194?access_key=key-2fus9kiky4wtrc7aldl6>(09/07)
– အၾကည္ေတာ္ – နတ္ျပည္နံနက္ခင္း

<http://www.scribd.com/full/5525192?access_key=key-1srdql8emj6j4p133trg>(09/07)
– အၾကည္ေတာ္ – ဘီလူး
<http://www.scribd.com/full/6138317?access_key=key-t5flmvglzlyotl6y1md>(09/21)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– အထင္ကရ –

-မင္းနဲ႔ကုိယ္
<http://www.scribd.com/doc/8338502/Ahtin-Ka-Ya-min-Ne-Ko>(Nov 28, 2008)
– အထင္ကရ – ေကာင္ေလးခ်စ္တဲ့သ

ူ<http://www.scribd.com/doc/8338448/A-Htin-Kaya-kaung-lay-chit-tae-thu>(Nov
28, 2008)
– အထင္ကရ – သူဖန္ဆန္းတဲ့သၾကၤန

္<http://www.scribd.com/doc/8338443/A-Htin-Ka-Ya-thain-gyein>(Nov
28, 2009)

……………………………………………………………………………………………………………………..
– အီၾကာေကြး –

ေတြ႕ရၾကဳံရရွတတေလးေတြ
<http://www.scribd.com/full/3683920?access_key=key-1ml7zdf25f3fuztxvbdr>(06/30)

– အီၾကာေကြး – နတ္ရူးတုိ႕ေၾကာင္ႏုိင္ပါေပ
့(06/30)<http://www.scribd.com/full/3683918?access_key=key-1nip649mxsd4m8novd6v>

…………………………………………………………………………………………………………………………..

*၀တၳဳမ်ား (အမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာမ်ား)*

– ကလ်ာ –

-ေဆာင္းဆည္းဆာ<http://www.scribd.com/full/9282836?access_key=key-3c1w173o3og2wy8ou9q>(Dec
23, 2008)

…………………………………………………………………………………………………………………………..
ၾကည္ေအး

– မိ<http://www.scribd.com/full/3679646?access_key=key-u0ayxe2u7xqqiydn1gv>(06/28)

– ၾကည္ေအး – အျပင္ကလ<http://www.scribd.com/full/3679644?access_key=key-2j3i7wdel0wyohdxdcx8>ူူ(06/28)

– ၾကည္ေအး – ႏြမ္းလ်အိမ္ျပန္<http://www.scribd.com/full/9282937?access_key=key-qk5u1rqj79m77ucngy4>(Dec
23, 2008)
– ၾကည္ေအး – ကြ်န္မပညာသည္<http://www.scribd.com/full/9282936?access_key=key-z12yf0g7zqehg54mqp8>(Dec
23, 2008)
– ဒဂုန္တာရာ + ၾကည္ေအး –
စမ္းျမညတစ္ည<http://www.scribd.com/full/9283473?access_key=key-tragczn5q7nfswnccrl>(Dec
23, 2008)

…………………………………………………………………………………………………….
– ခင္ခင္ထူး – ဆံရစ္၀ုိင္း ၀တၳဳတုိမ်ား
<http://www.scribd.com/full/9282921?access_key=key-32gm1hklx076mc28tb2>(Dec
23, 2008)

……………………………………………………………………………………………………………….
– ခင္မ်ဴိးခ်စ္ –

-ကုိင္းေျပာလုိက္စမ္းကြယ္ ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ
<http://www.scribd.com/full/9282931?access_key=key-2d8q2o6m5cartycize0b>(Dec
23, 2008)
– ခင္မ်ဳိးခ်စ္ဂ်ဴနီယာ၀င္း – ဆယ္ႏွစ္လရာသီပန္းမ်ားႏွင့္
ပြဲေတာ္မ်ား<http://www.scribd.com/full/3684091?access_key=key-1n858y5vdn4rzetdfu4h>(06/30)

…………………………………………………………………………………………………………..
– ခင္ေဆြဦး –
ဒုိ႔တုိင္ဌာန<http://www.scribd.com/full/9282864?access_key=key-gzev74v699fugr7hgs3>ီ
(Dec 23, 2008)

……………………………………………………………………………………………….
– ခင္ႏွင္းယု

– လာျခင္းေကာင္းေသာလူကေလး
<http://www.scribd.com/full/9282941?access_key=key-pv06uobw5rpi68l7yle>(Dec
23, 2008)
– ခင္ႏွင္းယု – ေမြွး
<http://www.scribd.com/full/9282934?access_key=key-1ra0bn8wa1ryo99d75vy>(Dec
23, 2008)
– ခင္ႏွင္းယု –
ဘယ္လုိေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္<http://www.scribd.com/full/9282911?access_key=key-19x5bvrxovnxfpbd1ci6>(
Dec 23, 2008)

…………………………………………………………………………….
….– ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး

– ေသြး
(07/04)<http://www.scribd.com/full/3798749?access_key=key-wghdaiyw7kebsu8jma1>
– ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး –
မုန္း၍မဟူ<http://www.scribd.com/full/3798625?access_key=key-hykjnk4edz73k99awjb>(07/04)
– ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး – အျဖဴ
(၀တၳဳတုိ)<http://www.scribd.com/doc/8338516/Jouranl-Kyaw-Ma-Ma-Lay-Aphyu>(Nov
28, 2008)
– ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး –
ေမ့အိမ္မက္<http://www.scribd.com/full/9282893?access_key=key-1ddf4xnrgos0c8su8zsi>(Dec
23, 2008)
– ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး – ပ်ဳိေလးတုိ႔အိမ္ေခါင္မုိး(
၀တၳဳတုိ)<http://www.scribd.com/full/9282866?access_key=key-1210drmeyefilcnbsrbo>(Dec
23, 2008)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– ဂ်ဴး –

-ရာဇ၀င္ထဲမွာေမာင့္ကုိထားရစ္ခဲ့

<http://www.scribd.com/full/3516045?access_key=key-1mdmtu92nzqct1n36jox>
– ဂ်ဴး – လရဲ႕ေအာက္ဖက္မုိင္အေ၀းမွာ<http://www.scribd.com/full/3516051?access_key=key-247dmfrt7o4qez5konk7>
– ဂ်ဴး – ကံၾကမာကုိမယုံၾကသူမ်ား<http://www.scribd.com/full/3603725?access_key=key-1ifdz323p7kkdjq6wcvt>
– ဂ်ဴး – ကြ်န္မ၏သစ္ပင္
(06/30)<http://www.scribd.com/full/3684089?access_key=key-21s7t0w3du3e7xeme3fx>
– ဂ်ဴး -ၾကယ္ေၾကြတုိ႔အေတာင္ပံ
<http://www.scribd.com/full/3684045?access_key=key-1qldfl4gy1drxi2qpymd>(06/30)

– ဂ်ဴး – ကြ်န္မခ်စ္တဲ့ျ့မဳိ႕တစ္ျမဳ ိ႕
<http://www.scribd.com/full/3756204?access_key=key-2dnyng8w0s3uiyqigz4>(06/31)

– ဂ်ဴး – ခ်စ္သူေရးတဲ့ကြ်န္မ၏ည<http://www.scribd.com/full/3756035?access_key=key-gxyq7k5nwe4wzouidmn>(06/31)
– ဂ်ဴး – မိန္းမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖြင့္ဟ၀န္ခံခ်က္
<http://www.scribd.com/full/3684040?access_key=key-2qrivtrimlijclrty7r>(06/30)

– ဂ်ဴး – ၾကယ္စင္တံတားကမ္းပါးႏွင္းျ ဖဴ
<http://www.scribd.com/full/3683970?access_key=key-ryoi1jorj0kheslt6eq>(06/30)

– ဂ်ဴး”ဆဲတတ္သူမ်ားႏွင့္
တစ္ညေန”<http://www.scribd.com/full/3684124?access_key=key-1xli0f0q2dr380uvmi21>
– ဂ်ဴး- ကြ်န္မတုိ႔မိန္းမေတြ –
၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684131?access_key=key-29ph4elu3m9udppsehb7>(06/30)
– ဂ်ဴး – ရဲရင့္ေသာ ႏွလုံးသား-၀တၳဳတုိ
<http://www.scribd.com/full/3684130?access_key=key-1a88hhg970m8zl131sh8>(06/30)

– ဂ်ဴး – ေတြ႕ခ်င္လွျပီ-၀တၳဳတုိ
<http://www.scribd.com/full/3684127?access_key=key-2f25j5dwl2mpi1ov5tgy>(06/30)

– ဂ်ဳး – အ၀ါေရာင္ရထား
(၀တၳဳတုိ)<http://www.scribd.com/full/3684046?access_key=key-1exp4xphamrnku2zv60i>(06/30)
– ဂ်ဴး -ေရေမ်ာသီး –
၀တၳဳတ<http://www.scribd.com/full/3684129?access_key=key-r72548cbz20soo4c5yo>ုိ
(06/30)
– ဂ်ဴး – ဖ်ားေနတဲ့ျမဳိ႕-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684123?access_key=key-2ebx1q3p0f3l0us1ujes>(06/30)
– ဂ်ဴး – နာမည္နဲ႔အသက္-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684122?access_key=key-xetyliswvw4mfqdqu5l>(06/30)
– ဂ်ဴး -မိန္းမႏွစ္ေယာက္-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684120?access_key=key-1szpnm3eh6bwxtaqq2d1>(
06/30)
– ဂ်ဴး – အႏွပညာရွင္မ်ားနဲ႔စံလက္ရာမ ်ား –
၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684110?access_key=key-dnjyvvscjtgmh4ni32z>(06/30)
– ဂ်ဴး – ေလထဲမွာကပ်ံ၀ဲက်သူမ်ား (၀တၳဳတုိ)
<http://www.scribd.com/full/3684108?access_key=key-28ztro6fdtv76srsra3v>(06/30)

– ဂ်ဴး – ေကာင္းကင္မပါေသာည (၀တၳဳတုိ)
<http://www.scribd.com/full/3684106?access_key=key-2g8vh7x56e6lchc02a2g>(06/30)

– ဂ်ဴး – သူတုိ႔တြန္းအားေၾကာင့္ကြ်န ္ေတာ္လုပ္မိသြားတာပါ။
<http://www.scribd.com/full/3684104?access_key=key-23ghyzqobe86hp3mu2yj>(၀တၳဳတုိ)
(
– ဂ်ဴး -ျမရဲ႕လ-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684121?access_key=key-6en48e5tt55xr11zzot>(06/30)
– ဂ်ဴး -မေတာ္တေရာ္-၀တၳဳတုိ
<http://www.scribd.com/full/3684119?access_key=key-2bdmsrw3l1r5k6x0dhrx>(06/30)

– ဂ်ဴး — ျပတင္းေပါက္-၀တၳဳတုိ
<http://www.scribd.com/full/3684128?access_key=key-rjtjt04qlbk1j0mgruj>(06/30)

– ဂ်ဴး – ကမာၻေျမရဲ႕ခ်စ္သူ-၀တၳဳတုိ<http://www.scribd.com/full/3684114?access_key=key-3ldgmnwjgmf0wxfpn66>(06/30)
– ဂ်ဴး – ဘ၀ဇာတ္စရာ (၀တၳဳတုိမ်ား)
<http://www.scribd.com/full/3684093?access_key=key-17pvl1ykiaybjolsdrao>(06/30)

– ဂ်ဴး – ငါးမွ်ားျခင္း –
၀တၳဳတ<http://www.scribd.com/full/3684112?access_key=key-1dkgxnh6jgglfgq9ydf3>ုိ
(06/30)
– ဂ်ဴး – လူနဲ႔ၾကဳိး – ၀တၳဳတုိ
<http://www.scribd.com/full/3684118?access_key=key-25o3fmiqetgtti94m1xs>(06/30)

– ဂ်ဴး – ေရေမ်ာသီ-၀တၳဳတို
<http://www.scribd.com/full/3684113?access_key=key-2dtq3y69sofdjp1nm5cy>(06/30)

– ဂ်ဴး – ၀တၳဳတုိမ်ား
<http://www.scribd.com/full/3684125?access_key=key-139wju9c8gfhlu4qg3xh>(06/30)

– ဂ်ဴး — ကမာၻေျမရဲ႕ခ်စ္သ<http://www.scribd.com/full/9282908?access_key=key-2nurjkm3k4huuvblh5bg>ူ
(Dec 23, 2008)
– ဂ်ဴး – ရြက္ေလွမ်ား
(၀တၳဳတုိ)<http://www.scribd.com/full/9282906?access_key=key-255ie2bzkumotkgz41i0>(Dec
23, 2008)
– ဂ်ဴး – ပင္လယ္နဲ႔တူေသာမိန္းမမ်ား<http://www.scribd.com/full/9282905?access_key=key-b9ip5gyas5laare57cn>(Dec
23, 2008)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– စမ္းစမ္းႏြဲ႕(သာယာ၀တီ) – ေနပန္းပြင့္ရဲ႕ အျပာေရာင္စာမ်က္ႏွာသစ္
<http://www.scribd.com/full/9283483?access_key=key-23fwb95ba6roxafjlqi4>(Dec
23, 2008)
– စုိးျမတ္သူဇာ – feeling 35
(06/30)<http://www.scribd.com/full/3683961?access_key=key-1lz2hotw5t0gou87mzcx>
– စုိးျမတ္သူဇာ –
အနားသတ္သစၥာ<http://www.scribd.com/doc/8338514/Soe-Myat-Thu-Zar-A-Narr-Thet-Thit-Sar>(Nov
28,2008)
– ေဆြေဆြေအာင္ – လြယ္အိတ္ကေလး
<http://www.scribd.com/full/9283608?access_key=key-2blduvg7rbpfdemmp3p6>(Dec
23, 2008)
– ေဆြေဆြေအာင္ –
လူညာၾကီး<http://www.scribd.com/full/9283599?access_key=key-3v3z67zuhxx9jk0dii8>(Dec
23, 2008)
– ညဳိႏွင္းအိမ္ – အိမ္မက္ပန္း
အလြမ္းႏွင္းဆ<http://www.scribd.com/full/9283459?access_key=key-1bvwpkpnhbsmp4xhd8bg>ီ
(Dec 23, 2008)

…………………………………………………………………………………………………………………….
– ပုညခင္-

-ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ရဲ႕ျဖစ္တည္မ

<http://www.scribd.com/doc/7697043/Pone-Nya-Khin-Yoke-Kyar-1-Yoke-Yat-Phit-Ti-Mhu>ူ(Nov
11,2008)
– ပုညခင္- ၾကယ္တစ္ပြင့္နဲ႔
စံပယ္ျဖဴ<http://www.scribd.com/doc/7697041/poannyakhin-one-star-and-sa-pae-phyu>(Nov
11,2008)
– ပုညခင္- လွ်ဴိ၀ွက္တိတ္ဆိတ္ေသာ
<http://www.scribd.com/doc/7697012/poannyakhinhloo-what-teit-sait-taw>(Nov
11,2008)
– ပုညခင္- အခ်စ္နဲ႔ကၾကဳိး
<http://www.scribd.com/doc/7696979/poannyakhin-achit-and-ka-kyoo>(Nov
11,2008)
– ပုညခင္- ညခင္းရဲ႕
လမင္း<http://www.scribd.com/doc/7696937/Poan-Nya-Khin-nya-Khin-yae-la-min>(Nov
11,2008)
– ပုညခင္- ကဗ်ာမမွီ<http://www.scribd.com/doc/7696917/Poan-Nya-Khin-kabyar-ma-mhii>(Nov
11,2008)
– ပုညခင္- ခ်စ္သူရွိတဲ့မိန္းမ
<http://www.scribd.com/doc/7696888/Poan-Nya-Khin-chit-thu-Shi-tae-main-ma>(Nov
11,2008)

…………………………………………………………………………………
မခ်ဴိေမာ္+ခ်စ္စံ၀င္း –
ေဒါင္းဖတ္စာပုံျပင္မ်ား<http://www.scribd.com/full/9282853?access_key=key-6xaa9eqntz4514qjodw>(Dec
23, 2008)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– မစႏၵာ

– ျငဳိးမာန္ဖြဲ႔သူရယ္<http://www.scribd.com/full/3517027?access_key=key-11xh93kkqfjuy1d94hl8>
– မစႏၵာ – ငယ္သူမုိ႕မသိပါ<http://www.scribd.com/full/3683982?access_key=key-m7eu07gtjt6gu2ok5pn>
– မစႏၵာ -န က္ျဖန္ခါ<http://www.scribd.com/full/3820333?access_key=key-360uujtcqii4reja5k7>(07/08)
– မစႏၵာ – တိမ္ဖုံးလုိ႔လမသာ..<http://www.scribd.com/full/3820340?access_key=key-a1la7aaxqenb4yt4vv4>(07/08)

– မစႏၵာ – စိမ္းရြက္တစ္ေ၀ေ၀
<http://www.scribd.com/full/3820339?access_key=key-gat9c3us38bu4hv07ck>(07/08)

– မစႏၵာ – ဂ်ီေဟာသူ
<http://www.scribd.com/full/3820326?access_key=key-11l2x6824oz87mybvkk9>(07/08/08)

– မစႏၵာ – ဆံဌဂံ<http://www.scribd.com/full/9283506?access_key=key-1g8foc0aunaemowujgms>(Dec
23, 2008)
– မစႏၵာ – ပန္းပြင့္ခေရ<http://www.scribd.com/full/9283460?access_key=key-29mmavhmo1osykctw3yb>(Dec
23, 2008)
– မစႏၵာ – ပုစာ<http://www.scribd.com/full/9283349?access_key=key-1alcfqsnxqpjjxrb9sh0>ၦ
(Dec 23, 2008)
– မစႏၵာ – ႏွင္းဆီ<http://www.scribd.com/full/9283341?access_key=key-23t0j8t1rmuq04a0whst>(Dec
23, 2008)
– မစႏၵာ – ၀တၳဳတုိမ်ား ၇
<http://www.scribd.com/full/9283072?access_key=key-bhuzpi2681tw8anhgql>(Dec
23, 2008)
– မစႏၵာ – ၀တၳဳတုိမ်ား
၄<http://www.scribd.com/full/9283049?access_key=key-1nauc6r1599zhbbeu44z>(Dec
23, 2008)
– မစႏၵာ – အရိပ<http://www.scribd.com/full/9282848?access_key=key-1iv5ik3hx98gkiic8a0m>္(Dec
23, 2008)
– မဦး – ပန္းပြင့္မ်က္ႏွာ
လိပ္ျပာႏွဳတ္ခမ္း<http://www.scribd.com/full/9283041?access_key=key-ggwjhwntbolbm567a4p>(၀တၳဳတုိ)
(Dec 23, 2008)
– မုိးျငိမ္းဧ ေႏြေနေအာက္မွာ ..
ေၾက<http://www.scribd.com/full/9283377?access_key=key-191r3u3zpdn8y3tdckpv>ြ(Dec
23, 2008)

………………………………………………………………………………………………………………
– မုိးမုိး(အင္းယ်ား) –
စိန္တစ္ပြင့္<http://www.scribd.com/full/3517097?access_key=key-gc7b8tovmffnxlbnnd>
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) – ၀တၱဳတုိမ်ား
၄<http://www.scribd.com/doc/8478371/Moemoeinya-Stort-stories-4>(Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) –
ေမတၱာကမ္းနားအခ်စ္သစ္ပင<http://www.scribd.com/doc/8478332/Moemoeinya-myat-tat-kan-nhar-a-chit-tit-pin->္
(Nov 28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) –
ေ၀ဒနာၾကာပြင့္နီ(<http://www.scribd.com/doc/8478240/moemowinya-waydanar-kyar-pwint-ni>Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) – ညီမေလးက
အခ်စ္ကုိကုိးကြယ္သတဲ့လား<http://www.scribd.com/doc/8478228/MoeMoeInya-Nyimalay-ka-love-koe->(Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) –
မသုဓမၼစာရီ<http://www.scribd.com/doc/8478200/MoeMoeInya-Ma-ThuDaMa-SarYe>(Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား)
ဘယ္သူလာကူပါမယ္<http://www.scribd.com/doc/8478174/MoeMoeInya-Bal-Thu-Lar-Ku-Pa-Mal>(Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) – မွတစ္ဆင့္
<http://www.scribd.com/doc/8478168/Moemoeinya-mha-ta-sint>(Nov 28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) –
ဂ်ဴိး<http://www.scribd.com/doc/8478154/Moe-Moe-inya-Joe>(Nov 28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) –
ေပ်ာက္ေသာလမ္းမွာစမ္းတ၀ါး<http://www.scribd.com/doc/8478143/Moe-Moeinya-pyout-taw-lan-mhar-san-ta-war->(Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) – ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း
<http://www.scribd.com/doc/8478135/Moe-Moe-Innlyar-Myuu-Mhone->Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) –
မီးေရာင္ေအာက္ကုိ၀င္လွ်င္<http://www.scribd.com/doc/8478124/-Moe-Moe-Inya-Mi-young-out-koe-win-yin>(Nov
28,2009)
– မုိးမုိး(အင္းလ်ား) – ျမန္မာျပည္တြင္ေနၾကသည္။
<http://www.scribd.com/doc/8478095/Moe-Moe-inya-lived-in-Myanmar>(Nov
28,2009)
– ရွင္မုိး(ေဆးတကၠသုိလ္) –
ေနျခည္သစ္ႏွင့္စတင္ျခင္း<http://www.scribd.com/full/9283594?access_key=key-fn7y84747odute56ysv>(Dec
23, 2008)
– ရွား – အေဖာ<http://www.scribd.com/full/9283504?access_key=key-1sj1l1posgfqgczmizig>္
(Dec 23, 2008)
လမင္းမုိ႔မုိ႔ – ေမာင္
<http://www.scribd.com/doc/8338533/La-Min-Mho-Mho-Maung>(Nov 28, 2008)
– လူထုေဒၚအမာ – ျမန္မာမဟာဂီတ
<http://www.scribd.com/full/9282955?access_key=key-2afrlp1z931z1zyrlfre>(Dec
23, 2008)
လြန္းထားထား – မာန၏ေနာက္ဆက္တြဲမ်ား
<http://www.scribd.com/full/3683989?access_key=key-dzdgo9dgk10wrwx6slp>(06/30)

၀င္း၀င္းျမင့္(နန္းေတာ္ေရွ ့) –
ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ႕ရင္ခုန္သံ<http://www.scribd.com/full/9283801?access_key=key-189nvhwqfpix8lpdxacd>(Dec
23, 2008)
– ေ၀ေ၀ေအာင္ –
ပြင့္ဦးေျခြသူ<http://www.scribd.com/full/9283790?access_key=key-sjrwkhw7la3nt2nrg0d>(Dec
23, 2008)
– ေ၀ေ၀ေအာင္ –
ကြ်န္မရဲ႕ပင့္ကူ<http://www.scribd.com/full/9283779?access_key=key-149qb2nxsqvbrifz10tq>(Dec
23, 2008)
– ေ၀ေ၀ေအာင္ – ေနေရာင္လြမ္းတဲ့မုိးျပာေကာ င္းကင္
<http://www.scribd.com/full/9283767?access_key=key-15omxxucfcfdnwu8mck2>(Dec
23, 2008)
– ေ၀ေ၀ေအာင္ –
ခါခ်ဥ္တစ္ေကာင္အေၾကာင္း<http://www.scribd.com/full/9283702?access_key=key-f3jr0ds21z9o5ikye5b>(Dec
23, 2008)
– ေဒါက္တာနန္းဥမၼာ – ကၠထၱိယနဲ႔ ေဆးပညာ
<http://www.scribd.com/doc/8338383/Dr-Nan-Ohn-Mar-health-knowledge-for-women>(Nov
28, 2009)
ႏုနုရည္(အင္း၀) – ျပဳံး၍လည္းကန္႔ေတာ့ခံေတာ္မ ူပါ
ရယ္၍လည္းကန္ေတာ့ခံေတာ္မူပါ<http://www.scribd.com/doc/8338577/nunuyeepyoneywayt>(Nov
28, 2009)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.ဒီစာအုပ္ေတြတင္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က

ရပ္ေ၀းေရာက္ၿမန္မာစာဖတ္ပရိတ္သတ္ေတြ အဆင္ေၿပေၿပ ဖတ္ရွုႏွိင္ေအာင္လို့ပါ။

ခြင့္ၿပဳခ်က္တစံုတရာေတာင္းခံၿခင္းမၿပဳနွိင္တဲ့အတြက္ စာေရးသူမ်ားအားလံုးကို

ေလးစားစြာေတာင္းပန္ပါတယ္။

.(တကယ္လို့ မိမိေရးသားေသာစာအုပ္ကို ေဖာ္ၿပခြင့္မၿပဳႏွိင္လ်ွင္ ကြ်န္ေတာ့္ကို

အေၾကာင္းၾကားႏွိင္ပါတယ္။)

.

.

ေလးစားစြာၿဖင့္

ကိုဗားမား

Advertisements

One response to this post.

  1. Hi everyone, it’s my first go to see at this website, and article is truly
    fruitful in support of me, keep up posting such content.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: